برف عزیزم زحمت کشید این لیست رو برای اون عده از خوانندگان عزیز که شکایت داشتن تو سایت فیک کاپل اصلی کمه یا نیست تهیه کرده.

امیدوارم دیگه راضی باشین

عزیزان تمام این فیک ها در همین سایت گذاشته میشه و یا شده و جلوش هم اسم کاپل اصلی ای که داره گذاشتم

mission_008 : چانبک ، هونهان
marshmud : چانبک ، هونهان
domino : چانبک ، هونهان
mistake : کایسو
anti love : هونهان ، کایسو ، چانبک
beautiful lair: هونهان
death+dream=love: چانبک
defector : چانبک
the other one : سولی + چانبک + هونهان + کایسو
fast&furious : چانبک + کایسو
glamor : سولی + هونهان
gone withe wind : هونهان + کایسو +چانبک
guilty of perjury : چانبک + کایسو
kimchi : چانبک
last tears: هونهان
love now : چانبک +هونهان+کایسو
my slave: کایسو
pyramids spirit : چانبک + هونهان + کایسو
simple love : چانبک + کایسو
with you : چانبک +سولی +تاعوریس+هونهان
your sweet look: تاعوریس + سولی + چانبک + هونهان +کایسو
return : چانبک +هونهان+کایسو+شیوچن

make up : هونهان + کایسو + سولی + چانبک
192: هونهان(اتمام یافته)

race&se.s : هونهان(اتمام یافته)
identity crisis : چانبک + هونهان
red line : چانبک + هونهان (اتمام یافته)
delusion : چانبک(اتمام یافته)
under his skin : کایسو(اتمام یافته)

از شیوچن دو فیک در سایت بود یکی تک کاپل دیگری با کاپل های دیگر که هر دو به خاطر استقبال فوق العاده کم از سایت توسط نویسندگانش حذف شد

The following two tabs change content below.

Admin ♛ MehXingSoo LeeNushKyu

23 ساله... الف ، اکسوال ، اس ام لاور... سولی شیپر... دانشجوی نرم افزار... نویسنده خبری سایت خبری اوه سهون فنز ...

Latest posts by Admin ♛ MehXingSoo LeeNushKyu (see all)