بزرگ ترین سایت فن فیکشن گروه اکسو

Author Archives: sepid

hi hi 

من اومدمممممممممم با قسمت بعدی بلگ اند وایت خوب خوب

رمزی غافلکی قسمت قبل چطور بود؟کلی فحشم دادید میدونم فقط اینکه عجیجان به خیلیا رمز داده نشد که با دیدن کامنتاشون توی قسمتای قبل حتمابهشون رمزو میدم

مراقب قسمتای بعدیم باشید

عرررررررررررر قسمت به این طولانی دیده بودید ؟؟؟؟؟؟؟ارهههههههههههههههههههه؟هی خواستم تیکه اشو حذف کنماااا بعد گفتم گناه دارن تتتتف تتتتتتتتتتف 

هعی دنیا هنوز دستم به قلم نمیره ها همش تقصیر شماهاست اقاااا

Continue reading