بزرگ ترین سایت فن فیکشن گروه اکسو

Category Archives: فن فیکشن My tumult love

سلام ب همه ى کسایى ک فیکى ب نام عشق جنجالى من مى شناسن…لطفا اگ تصمیم گرفتین دیگ بخاطر دیر اپ شدنشم نخونینش بیاین ادامه.من شرمنده ى همتونم اما لاقل ب حرمت این 14قسمت منت بزارید سرمو دو دقه بیاین ادامه دلایلشو بخونین.
خاک پاى همتونم…

Continue reading