Fanfiction 阳 CatBoy agency -Cracker 2

جهت اطلاع تنبل خانوما(و آقایونی) که مقدمه رو نمیخونن.

این فیک یه تاعوریس 18+ و خشنه در ژانر کت بوی اگه در مورد ژانرش کنجکاوید بیاین ادامه براتون یه توضیح کامل گذاشتم.

سلااام عزیزانم

با برداشتم از کامنتای قسمت قبلی به این نتیجه رسیدم اکثریت با این ژانر آشنایی ندارید پس یه توضیح کامل براتون نوشتم که خوندنش خالی از لطف نیست.

پسر گربه ای یا همون کت بوی زیر مجموعه ای از موضوعات تخیلی هست که اولین بار توسط انیمه های ژاپنی مطرح شده همچنین ورژن دخترانه یا همون کت گرل هم موجوده.

معمولا  در دو حالت کلی بیان میشن

یا تو ساعات خاصی از روز تبدیل به گربه میشن و بقیش مثل یه آدم عادی هستن (مثل همین فیلم کت من سهون که در طول روز یه استاد دانشگاهه و تو ساعت خاصی تبدیل به یه گربه ی سفید میشه)

حالت دیگشم که اکثرا تو انیمه ها بهشون برمیخورین و فیک من هم از این روش پیروی میکنه اینه که برای مثال کریس یه آدم کاملا عادیه با فرق اینکه دم و گوش گربه هارو داره و شاید هم اخلاقشونو دیگه باقی ویژگی هاش مونده به تصمیم نویسنده و خالق اثر ولی خصوصیات مشترک همه ی کت بوی ها اینه.

امیدوارم توضیحاتم واضح و گویا بوده باشه.

در مورد عزیزانی هم که سوال کرده بودن اسمات یعنی چی؟

اسمات به ژانری میگن که دارای صحنات و دیالوگهای رکیک ،غیر اخلاقی و 18+باشه .

سوال دیگه ای بود در خدمتم.

 

کراکر دوم

 

تمام روز اول کریس جلوی در گذشته بود و با وجود اصرارهای مکرر تاعو به هیچ وجه قانع نشد که وارد هال بشه.

همچنین تمام تلاشهای تاعو برای پوشوندن کریس هم بی ثمر بود اون گربه ی لجباز با هرگونه پوششی مخالف بود!

هرچند این موضوع نباید چندان برای تاعو مشکل ایجاد میکرد ولی باور کنید حتی اگه خودتون هم پسر باشید هرلحظه مشاهده کردن یه اندام و در ادامه آلت عریان به هیچ عنوان جالب نیست.

تاعو نمیتونست از کریس مطمئن باشه و میترسید در طول شب بلایی به سر خودش بیاره پس تفنگ بیهوش کنندشو زیر بالشتش پنهان کرد و سعی کرد  بخوابه.

ولی فقط سعی کرد! چون واقعا بابت همه چیز نگران بود.دلش میخواست زودتر از موعدش این پروژه رو تحویل بده و با حقوقش به یه سفر بره.

در حالی که که غرق در افکارش بود صدای شر شر عجیبی باعث شد چشمهاشو باز کنه و دنبال منبع صدا بگرده.

-آه خدای من کریس باید از دستشویی استفاده کنی اون گلدونه!

اما گربه ی بزرگ بدون اینکه به سر و صدای مربیش توجهی کنه پشتشو به کاناپه ی تاعو برگردوند و دوباره خوابید.

تاعو با حرص به طرف کریس رفت و دمشو کشید.

جیغ بلند گربه سکوت شبو شکست و تاعو تو قلبش تمام ناسزاهای ممکنو به خودش نسبت داد.

کاملا فراموش کرده بود که تو یه مجتمع مسکونیه و الان نصفه شبه.

پس سرجای قبلیش برگشت ولی الان کریس نا آروم تر از این بود که به تاعو اجازه بده دوباره بخوابه.

شروع کرده بود به میاو میاو های خوفناکی که تاعو میتونست معنی پنهانشو بفهمه .این تهدیدهای کریس به این معنی بود که بالاخره عوض کشیده شدن دمش توسط تاعو رو در میاوره.

غر غر های کریس تمومی نداشت و تاعو بیشتر از اونچه باید عصبی شده بود پس بالش زیر سرشو برداشت و به طرف کریس پرت کرد.

کریس هم بدون هیچگونه اعتراضی بالشتو زیر سرش گذاشت و خوابید!

—-

تاعو چشمهاشو با صدای کوبیده شدن در کابینت ها باز کرد.

احتمالا کریس زودتر بیدار شده بود و دنبال غذا میگشت.

با عجله بلند شد و به سمت آشپزخونه دوید .کریس به محض دیدن تاعو دمشو راست کرد و به حالت تهاجمی گوشه ای ایستاد.

تاعو در حالی که پاورچین به سمت کمد غذا ها میرفت چشم از کریس برنمیداشت و دستاشو جلوتر از خودش گرفته بود که کریس متوجه باشه تاعو قصد اذیت نداره.

یه قوطی کنسرو ماهی کپور بیرون آورد و درشو باز کرد ولی قبل از اینکه بتونه محتویات کنسرو رو به بشقاب مخصوص کریس منتقل کنه قوطی کنسرو از روی کابینت برداشته شد و کریس با سرعت به مقر خودش برگشت.

-کریس نباید اونو تو خود قوطی بخوری ممکنه زبونتو ببره.

ولی کریس اهمیتی نمیداد و همراه با کثافت کاری محض ماهیارو میخورد.

تاعو از یخچال برای خودش یه بسته ژامبون بیرون آورد .اول میخواست ساندویچ حاضر کنه ولی احساس خستگی میکرد و ترجیح داد سریعتر بشینه.

روی کاناپه نشست و مشغول خوردن شد هنوز دومین ورقه رو تموم نکرده بود که وجود کریسو کنارش احساس کرد.دقیقا کنارش نشسته بود و میخواست بسته ی ژامبون رو برداره.

تاعو بسته رو تو بغلش گرفت و گفت

-تو سهم خودتو خوردی کریس این مال منه.

ولی ظاهرا حرفاش برای پسرک جدید اهمیتی نداشت .تمام توجه کریس فقط روی بسته ی ژامبون توی بغل تاعو بود و کم کم داشت به تاعو حمله میکرد.

-برو کناااار کریسسسس

تاعو با زور خودشو از حصار بازوهای کریس خلاص کرد و به سمت دیگه ی سالن دوید.

-وقتی بهت میگم نه یعنی نه .تو باید به  حرفم گوش بدی.

اما کریس چنین قصدی نداشت.دوباره به سمت تاعو حمله ور شد و تاعو فکر کرد با پرتاب یه ورقه ژامبون میتونه حواس کریس رو پرت کنه ولی کریس کل بسته رو میخواست!!

بعد از دوندگی های فراوان کریس با چنگ زدن به بازوی تاعو تونست بسته ی ژامبون رو تصاحب کنه.

-لعنتی گربه ی زبون نفهم عوضی. آه خدای من ببین چی به سرم آورد.

با عجله به سمت سرویس دوید و زخمشو ضدعفونی و پانسمان کرد.در حین غر زدن با خودش فکر میکرد باید چه روشی برای کریس به کار ببره.

—–

-کریس بیا اینجا.

و البته که کسی به حرفش اهمیتی نمیداد .تمام روز دوم تاعو با بی اعتنایی ها و عصبانیت کریس گذشت.دیگه واقعا نمیدونست باید چه کاری انجام بده تا حداقل کریس کمی بهش توجه کنه .

-کریس با تو نیستم مگه؟!

گوشهای پشمالوی کریس به  سمتی که صدای تاعو میومد برگشته و تیز شده بود ولی به خودش زحمت نمیداد سرشو بلند کنه.

-بگیر اینو بپوش دیگه نمیتونم این منظره رو تحمل کنم.

شرت قرمز خال خالی میکی موس رو جلوی کریس گرفته بود و حرف میزد ولی ظاهرا کریس هیچ اهمیتی نمیداد.

-داری چشمامو اذیت میکنی بردار این شورت کوفتیو بپوش .

و با حرفش یه لگد آروم به باسن کریس زد.

کریس طبق عادتش خس خس وحشتناکی کرد و دوباره خوابید.

-اطرافتو نگاه کن،بجز تو کی اینجا لخته مگه؟؟توام باید لباس بپوشی زود باش.

برای عملی کردن حرفش پای کریسو گرفت و یه طرف شرتو بالا کشید.

ولی کریس با دمش تو صورت تاعو زد و پاشو به طرف خودش کشید.

-احمق هر کی جای تو بود الان میتونست باهام بره خرید و پیاده روی.میتونستم ببرمت پارک و باهم ورزش کنیم.

در جواب کریس شورتی که نصفه نیمه پوشیده بود رو در اورد و به صورت تاعو پرت کرد!!

——

دقیقا سومین روز بود و تاعو احساس بی عرضگی میکرد.نمیتونست اجازه بده کارنامه ی درخشانش توسط یه گربه ی وحشی خراب بشه.

افکارش با صدای شر شری که میدونست مربوط به چیه قطع شد.وقتی به طرف گلدون نگاه کرد کریس با مثانه ی آسوده دوباره جلوی در دراز کشیده بود.

به گلدون نزدیک شد و متوجه شد خاکش تبدیل به باتلاق شده.با عصبانیت از دم کریس گرفت و به طرف حموم کشوندش .

کریس اول همکاری نمیکرد ولی وقتی کشش های تاعو باعث عذابش شد چهار دست و پا دنبال تاعو راه افتاد.

تاعو با انگشتش به توالت فرنگی اشاره کرد و با عصبانیت گفت

-باید کاراتو اینجا انجام بدی نه داخل خونه.

ولی وقتی نگاه منگ و نامفهوم کریس رو دید شلوار خودشو پایین کشید  و بهش نشون داد که چطور باید تو دستشویی بشاشه.

کریس با چشمهای درخشان به تاعو نگاه کرد وتاعو امیدوار شد شاید عملی نشون دادن کارها بتونه روی کریس تاثیرگذارتر باشه.

گربه ی گنده رو وارد وان کرد و دوش آب ولرمو به طرفش گرفت. کریس با وحشت از جا پرید و از سرویس بهداشتی خارج شد.

تاعو با اینکه کاملا از کثیفی این گربه ی جدید چندشش میشد ولی تصمیم گرفت  امشبو هم اجازه بده کریس همونجوری بخوابه تا فردا حسابشو برسه.

برای اینکه تا فردا مقداری انرژی ذخیره کنه به اتاقش رفت و خودشو روی تخت رها کرد.

—–

زنگ هشدار داخل اتاق به صدا در اومد و تاعو به زور چشمهاشو باز کرد .با سر و روی آشفته موهاشو به هم ریخت و به طرف آشپزخونه راه افتاد.کریس همچنان جلوی در خوابیده بود.

تاعو برای خودش یه ساندویچ و قهوه حاضر کرد و برای کریس هم یه کنسرو غذای گربه باز کرد و تو ظرف مخصوصش ریخت.

ظرفو به طرف کریس هل داد وخودش مقابل تلوزیون نشست تا صبحانشو بخوره.

وقتی به طرف آشپزخونه برمیگشت که فنجون قهوه شو دوباره پر کنه متوجه ظرف غذای خالی و البته کریس به ظاهر در خواب شد.

ظرفو برداشت و به آشپزخونه برگشت.

مگه کدوم گربه ای از قایم باشک بازی بدش میومد؟؟

Print Friendly

58 Responses

 1. برای اولین بار تو عمرم میخوام جیغ بزنم
  جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ??
  خیلی باحاله
  کریس وحشی خوشم میاد
  و باز هم جیییییییییییییییییییییییغ
  این تائو رو دیوونه میکنه تا بیاد آدم شه
  تائوی بدبخت بیچاره ی ننه مرده?????
  به فیکت ارادت خاصی دارم
  خیلی باحالههههههههههههههه
  خسته نباشی

 2. کریس زبون نفهم=|همممم=|تائو بدبخ=.=بچمو چیز کرد=.=
  عرررر تصور کریسم خنده داره 1 _51_
  کریس لخت عیز مای استایل=| yoyo (کی گفته من هیزم؟^^)
  چشم و دل همه روشن بالاخره کریس از یچی خوشش اومد=|
  مثل همیشه عالی و متفاوت و خفن و همه چی تموم oooo heart
  عاشختم داییم*.*
  رمزم دارم یاهاهاهاهاهاهاها far 4chsmu1
  بوج بوج تف تف دیه همین حرفی ب ذهنم نمیرسه0_0 boooch

 3. خخخخ اصن دلم برا تاعوی بیچاره میسوزه که باید یه گربه ی لجبازو تحمل کنه …. لباسم که نمیپوشه خخخخ 1 _51_ فیک شوما بسی عالی میباشد :heart: :heart:

 4. وااااییی عاغا عالی بود یعنی وقتی میخوام کریسو با این شکل و شمایل تصور کنم کیبوردو گاز میگیرم از خنده hahha hahha
  به همین سوی مانیتور قسم بهترین تائوریسیه که تا به حال تو عمرم خوندم :yahoo: inlove inlove 47b20s0
  جوووونم کریس عاشق دشوری شد 1 _51_ 1 _51_
  اصلا والا منم بودم با این طرز آموزش عملی عاشقش میشدم hahha :yahoo:
  واااییی خوداااا…من از بچگی عاشق این سبک بودم!انیمه هاشونو واقعا میدوستم و قابل ذکره تمام انیمه ها با این نوع سبک، دارای تِمی خفن و بسیار س.س.کی هستند B-) درکل این کت بوی/کت گرل، بخاطر این دم و گوشاشون، باعث ایجاد جذابیت فوق خفناک و سسکیت میشن تو عادما :whistle: عرر چی دارم میگم hahha اصلا سرچ کنید تو نت انیمه کت گرل کلی عکسای مبتذل میارع!بعلع hahha :mail:
  این نوع کت بویی که مینویسی دنیا یه نوع هیبریده…همین دورگه های حیوون-انسان :mail: عررر من کلی فیک این سبکی تو ای اف اف خوندم عااااشقشم اصلا باورم نمیشه بالاخره داره تو فیکای ایرانی هم رایج میشه ژییییغ :yahoo: :yahoo: bunny و اون کت بوی دومی که گفتی، من فقط یه فیک چانبک ازش خوندم که باید بگم اون ژانر هم بسی جذاب و دوستداشتنیه^^ خیلی نازن عاغا :heart: loveee aaaar این فیلم سهونیمون دقیقن همینطوره…بیاد همه ببینن، باور کنین عاشقش میشین چون خیییلییی کیوتهههه :heart: :whistle:
  دستت طلا دنیایی بوووچ بووچی^^ boooch :rose:

 5. هرموقع میام کریسمو با گوش و دم تصور میکنم از خنده ج؟ر میخورم 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_
  این فیکو باید کریس بخونه قیافش دیدن داره 1 _51_
  واقعا تاعوریسش متفاوته

 6. ووووووووواااااااااااییییییییییییی پوووووکیددددددددمممم خیلی خوبه خییییییییییللللللللی وای تصور کریس تو اون حالات غیر ممکنهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif واااای بیچاره تاعوohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif خیلی خوبه واقعا گل کاشتی خیلی متفاوته مردم از خنده توروخدا زود تر آپ کن منتظرمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gif

 7. واییییییی پووووووکیدم
  تاعو نصف دخترای کره زمین دوست دارن کریسو تو همچین موقعیتی ببینن بعد تو ناز میکنی؟ البته این دیگه زیادی دیده بود تاعو
  ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifواییییی عملی یاد داد کریس چشماش وایه دستشویی درخشید یا اونجای تاعو؟؟؟؟
  واییی عالی بود مرسی

 8. سلام خانوم نویسنده خوبی؟
  آقا این کریس انگار توی تویله یا طویله بزرگ شده
  وای تاعو خیلی خنده داره
  هاهاهاهاهاها بابا یه عالم دختر دوست دارن اوپاشون رو از نزدیک این ریخت ببینن بعد تاعو تو داری میبینی هرچند جدی ضایع هست یکی بی لباس بگرده
  تاعو مراعات کن زیاد با این خشناک برخورد نکن وحشیه یهو دیدی زدت ها
  وای وای وقتی قرار باشه تاعو به کریس س*س یاد بده ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

 9. به قول وید دارم سعی میکنم کریسو با این مشخصات توصیف شده تصور کنم… عرررر من مرردم از خنده ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif هر خطش واقعا جالبه… عررر من قسمت بعدی میخوام…
  بیچاره پاندام چه گربه سرتقی رو باس رام کنه ?? منم ژامبون میخوام ?
  عالی بود ددی…
  کاش همه تاغوریسا اینجوری بود ??

 10. واااااااااااااااااااااای دنییییییی
  عالی بود
  فرض کن هم چیزو بخوای عملی نشون بدیohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gif
  من بسی منتظر قسمتای هیجان انگیزشمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  دستت درد نکنه گلیییohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gif

 11. بیچاره شوهرم
  گربه ی سلیطهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  عرررررررررررررررررررررررررررر قسمت بعد میخوام بدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 12. O____O
  دارم کریسو لخت با دم و گوش فرض میکنم ک داره تو گلدون میشاشهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  وای من غش کردمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  عالی بود…..
  ینی هر قسمت بهتر میشه.. اصلا حرفی نمیمونه ک ادم بگه….
  فقط میدونی خیلی کمه… ادم تا فسمت بعدش میمونه تو خماری بدجوووووراااا….
  البته اینوخاصیت فیکایه توئه…
  طلسمم همین بود….
  ادمو دق میدادی ….. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  خیلی خوب بود… منتظر قسمت بعدم *-*
  فقط خواهشا پایه یات نره خر یه شرتی بکن.. هر دفعه تصوش میکنم ک چه شکلیه واقعا غش میکنم از خنده ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  بدبخت تاعو …… ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  فایتینگ دنیتا *-* ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif

 13. سلام. موضوع داستان متفاوت و جالبه و بار اوله که میخونم درباره ی کت بوی.البته قسمت اول زیاد نظرم جلب نشد اخه تصورش سخت بود یکم ولی الان داره جالبتر میشه.دوس دارم تااخر داستان باشم و بخونمش.موفق باشی

 14. مرسی از توضیحاتت درمورد کت بوی و اسمات. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gifوالا من درموردش سرچ کردم،لامصب هیچی بالا نیومدohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  وای این کریس چقد زبون نفهمهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif،گربه ی بدددد.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  دلم واسه تاعو میسوزه!!بدبختohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  ولی نظرم خیلی باحال میشه ها.تاعو حتما میتونه رامش کنه!!
  وای بیصبرانه منتظر ادامه اش هستمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuf6.gif
  فایتینگohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuhD.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 15. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifیعنی فقط میتونم بخندم گلکسی کبیر مغرور شده یه گربه سرکش ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif خخخخ پینوندشم با توالت مبارک ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifهمین که چشمش افتاد برق زد چشماش ولییییی خداااایی چراااا لخته کریس موندم تایو چه جوری تحمل .رده تا الان ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifقشنگ بوووود بسی از همین الان میگم که خاننده ثابتمممم موفق باشییییی منتظره بقیشمااااا زود به زود بزار ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

 16. سلام عشقومohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhufF.gif کریس در قالب پیشی خودش فاجعه ایی عظیم بود حالا مشالله تمام اجزای بدنشم که لخته:|||خجالتم نمیکشه :/بی ادب -_- حس میکنم عاشق توالت شدohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifپینودشان مبارک ثانیه های عمرشونو با هم سپری کنن ایشاللهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif گلدون عین باتلاق شده بود:|||یعنی درچهه حد مثانش پر شده بود که وقتی دست شویی کرد تو گلدون تبدیل به باتلاق شده بودohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuh3.gif خسته نباشی عشقومohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifعالیه این مینی فیکohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

 17. .___.
  کریس از توالت خوشش اومد؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  وییییی فک کن بره حموم … این تاعو چطوری میتونه انقد با چندشیت راجبه پایین تنه ی کریس حرف بزنه ؟ ._____. والا الان یه ملت ارزشونه کریس و تو این حالت لخت و پتی ببینن ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  کی چپتر یکو اپ کرده بودی؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif چرا من ندیده بودم پ ؟
  الان یهو دیدم اینو اپ کردی دیدم قسمت دوئه -__-
  و همچنان کم بود ._______.
  مرسی smile

 18. وقتی گفتی از یه انیمه ی ژاپنی شروع شده ی خاطرات مبهمی از اون انیمه یادم اومد یه خاطراتی که داشتن فراموش میشدناما الان میتونم اون گربه ها که تو انیمه
  رو به یادم بیادولی ماجراشو دقیق نه قط یه تصویرای مبهمین که جاشون رو باهم عوض میکنن
  اسم انیمه رو میگی?دوس دارم دوباره ببینمش

 19. خب اجی ممنون که در مورد کت بوی توضیح دادی فن ارت از این ژانر زیاد دیدم و حتی تو انیمه ها دیدم لباس گربه تنشون میکنن ولی خب دقیقا درباره موضوعش نمیدونستم اخه انیمه با این موضوع ندیدم
  و این ک این قسمتم خوب بود فقط موندم تائو چجوری اینو تحملش میکنه
  عالی بود زود قسمت بعدو بزار ک منتظریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *