هدر سایت
تبلیغات

Fanfiction 阳 CatBoy agency -Cracker 2

جهت اطلاع تنبل خانوما(و آقایونی) که مقدمه رو نمیخونن.

این فیک یه تاعوریس 18+ و خشنه در ژانر کت بوی اگه در مورد ژانرش کنجکاوید بیاین ادامه براتون یه توضیح کامل گذاشتم.

سلااام عزیزانم

با برداشتم از کامنتای قسمت قبلی به این نتیجه رسیدم اکثریت با این ژانر آشنایی ندارید پس یه توضیح کامل براتون نوشتم که خوندنش خالی از لطف نیست.

پسر گربه ای یا همون کت بوی زیر مجموعه ای از موضوعات تخیلی هست که اولین بار توسط انیمه های ژاپنی مطرح شده همچنین ورژن دخترانه یا همون کت گرل هم موجوده.

معمولا  در دو حالت کلی بیان میشن

یا تو ساعات خاصی از روز تبدیل به گربه میشن و بقیش مثل یه آدم عادی هستن (مثل همین فیلم کت من سهون که در طول روز یه استاد دانشگاهه و تو ساعت خاصی تبدیل به یه گربه ی سفید میشه)

حالت دیگشم که اکثرا تو انیمه ها بهشون برمیخورین و فیک من هم از این روش پیروی میکنه اینه که برای مثال کریس یه آدم کاملا عادیه با فرق اینکه دم و گوش گربه هارو داره و شاید هم اخلاقشونو دیگه باقی ویژگی هاش مونده به تصمیم نویسنده و خالق اثر ولی خصوصیات مشترک همه ی کت بوی ها اینه.

امیدوارم توضیحاتم واضح و گویا بوده باشه.

در مورد عزیزانی هم که سوال کرده بودن اسمات یعنی چی؟

اسمات به ژانری میگن که دارای صحنات و دیالوگهای رکیک ،غیر اخلاقی و 18+باشه .

سوال دیگه ای بود در خدمتم.

 

کراکر دوم

 

تمام روز اول کریس جلوی در گذشته بود و با وجود اصرارهای مکرر تاعو به هیچ وجه قانع نشد که وارد هال بشه.

همچنین تمام تلاشهای تاعو برای پوشوندن کریس هم بی ثمر بود اون گربه ی لجباز با هرگونه پوششی مخالف بود!

هرچند این موضوع نباید چندان برای تاعو مشکل ایجاد میکرد ولی باور کنید حتی اگه خودتون هم پسر باشید هرلحظه مشاهده کردن یه اندام و در ادامه آلت عریان به هیچ عنوان جالب نیست.

تاعو نمیتونست از کریس مطمئن باشه و میترسید در طول شب بلایی به سر خودش بیاره پس تفنگ بیهوش کنندشو زیر بالشتش پنهان کرد و سعی کرد  بخوابه.

ولی فقط سعی کرد! چون واقعا بابت همه چیز نگران بود.دلش میخواست زودتر از موعدش این پروژه رو تحویل بده و با حقوقش به یه سفر بره.

در حالی که که غرق در افکارش بود صدای شر شر عجیبی باعث شد چشمهاشو باز کنه و دنبال منبع صدا بگرده.

-آه خدای من کریس باید از دستشویی استفاده کنی اون گلدونه!

اما گربه ی بزرگ بدون اینکه به سر و صدای مربیش توجهی کنه پشتشو به کاناپه ی تاعو برگردوند و دوباره خوابید.

تاعو با حرص به طرف کریس رفت و دمشو کشید.

جیغ بلند گربه سکوت شبو شکست و تاعو تو قلبش تمام ناسزاهای ممکنو به خودش نسبت داد.

کاملا فراموش کرده بود که تو یه مجتمع مسکونیه و الان نصفه شبه.

پس سرجای قبلیش برگشت ولی الان کریس نا آروم تر از این بود که به تاعو اجازه بده دوباره بخوابه.

شروع کرده بود به میاو میاو های خوفناکی که تاعو میتونست معنی پنهانشو بفهمه .این تهدیدهای کریس به این معنی بود که بالاخره عوض کشیده شدن دمش توسط تاعو رو در میاوره.

غر غر های کریس تمومی نداشت و تاعو بیشتر از اونچه باید عصبی شده بود پس بالش زیر سرشو برداشت و به طرف کریس پرت کرد.

کریس هم بدون هیچگونه اعتراضی بالشتو زیر سرش گذاشت و خوابید!

—-

تاعو چشمهاشو با صدای کوبیده شدن در کابینت ها باز کرد.

احتمالا کریس زودتر بیدار شده بود و دنبال غذا میگشت.

با عجله بلند شد و به سمت آشپزخونه دوید .کریس به محض دیدن تاعو دمشو راست کرد و به حالت تهاجمی گوشه ای ایستاد.

تاعو در حالی که پاورچین به سمت کمد غذا ها میرفت چشم از کریس برنمیداشت و دستاشو جلوتر از خودش گرفته بود که کریس متوجه باشه تاعو قصد اذیت نداره.

یه قوطی کنسرو ماهی کپور بیرون آورد و درشو باز کرد ولی قبل از اینکه بتونه محتویات کنسرو رو به بشقاب مخصوص کریس منتقل کنه قوطی کنسرو از روی کابینت برداشته شد و کریس با سرعت به مقر خودش برگشت.

-کریس نباید اونو تو خود قوطی بخوری ممکنه زبونتو ببره.

ولی کریس اهمیتی نمیداد و همراه با کثافت کاری محض ماهیارو میخورد.

تاعو از یخچال برای خودش یه بسته ژامبون بیرون آورد .اول میخواست ساندویچ حاضر کنه ولی احساس خستگی میکرد و ترجیح داد سریعتر بشینه.

روی کاناپه نشست و مشغول خوردن شد هنوز دومین ورقه رو تموم نکرده بود که وجود کریسو کنارش احساس کرد.دقیقا کنارش نشسته بود و میخواست بسته ی ژامبون رو برداره.

تاعو بسته رو تو بغلش گرفت و گفت

-تو سهم خودتو خوردی کریس این مال منه.

ولی ظاهرا حرفاش برای پسرک جدید اهمیتی نداشت .تمام توجه کریس فقط روی بسته ی ژامبون توی بغل تاعو بود و کم کم داشت به تاعو حمله میکرد.

-برو کناااار کریسسسس

تاعو با زور خودشو از حصار بازوهای کریس خلاص کرد و به سمت دیگه ی سالن دوید.

-وقتی بهت میگم نه یعنی نه .تو باید به  حرفم گوش بدی.

اما کریس چنین قصدی نداشت.دوباره به سمت تاعو حمله ور شد و تاعو فکر کرد با پرتاب یه ورقه ژامبون میتونه حواس کریس رو پرت کنه ولی کریس کل بسته رو میخواست!!

بعد از دوندگی های فراوان کریس با چنگ زدن به بازوی تاعو تونست بسته ی ژامبون رو تصاحب کنه.

-لعنتی گربه ی زبون نفهم عوضی. آه خدای من ببین چی به سرم آورد.

با عجله به سمت سرویس دوید و زخمشو ضدعفونی و پانسمان کرد.در حین غر زدن با خودش فکر میکرد باید چه روشی برای کریس به کار ببره.

—–

-کریس بیا اینجا.

و البته که کسی به حرفش اهمیتی نمیداد .تمام روز دوم تاعو با بی اعتنایی ها و عصبانیت کریس گذشت.دیگه واقعا نمیدونست باید چه کاری انجام بده تا حداقل کریس کمی بهش توجه کنه .

-کریس با تو نیستم مگه؟!

گوشهای پشمالوی کریس به  سمتی که صدای تاعو میومد برگشته و تیز شده بود ولی به خودش زحمت نمیداد سرشو بلند کنه.

-بگیر اینو بپوش دیگه نمیتونم این منظره رو تحمل کنم.

شرت قرمز خال خالی میکی موس رو جلوی کریس گرفته بود و حرف میزد ولی ظاهرا کریس هیچ اهمیتی نمیداد.

-داری چشمامو اذیت میکنی بردار این شورت کوفتیو بپوش .

و با حرفش یه لگد آروم به باسن کریس زد.

کریس طبق عادتش خس خس وحشتناکی کرد و دوباره خوابید.

-اطرافتو نگاه کن،بجز تو کی اینجا لخته مگه؟؟توام باید لباس بپوشی زود باش.

برای عملی کردن حرفش پای کریسو گرفت و یه طرف شرتو بالا کشید.

ولی کریس با دمش تو صورت تاعو زد و پاشو به طرف خودش کشید.

-احمق هر کی جای تو بود الان میتونست باهام بره خرید و پیاده روی.میتونستم ببرمت پارک و باهم ورزش کنیم.

در جواب کریس شورتی که نصفه نیمه پوشیده بود رو در اورد و به صورت تاعو پرت کرد!!

——

دقیقا سومین روز بود و تاعو احساس بی عرضگی میکرد.نمیتونست اجازه بده کارنامه ی درخشانش توسط یه گربه ی وحشی خراب بشه.

افکارش با صدای شر شری که میدونست مربوط به چیه قطع شد.وقتی به طرف گلدون نگاه کرد کریس با مثانه ی آسوده دوباره جلوی در دراز کشیده بود.

به گلدون نزدیک شد و متوجه شد خاکش تبدیل به باتلاق شده.با عصبانیت از دم کریس گرفت و به طرف حموم کشوندش .

کریس اول همکاری نمیکرد ولی وقتی کشش های تاعو باعث عذابش شد چهار دست و پا دنبال تاعو راه افتاد.

تاعو با انگشتش به توالت فرنگی اشاره کرد و با عصبانیت گفت

-باید کاراتو اینجا انجام بدی نه داخل خونه.

ولی وقتی نگاه منگ و نامفهوم کریس رو دید شلوار خودشو پایین کشید  و بهش نشون داد که چطور باید تو دستشویی بشاشه.

کریس با چشمهای درخشان به تاعو نگاه کرد وتاعو امیدوار شد شاید عملی نشون دادن کارها بتونه روی کریس تاثیرگذارتر باشه.

گربه ی گنده رو وارد وان کرد و دوش آب ولرمو به طرفش گرفت. کریس با وحشت از جا پرید و از سرویس بهداشتی خارج شد.

تاعو با اینکه کاملا از کثیفی این گربه ی جدید چندشش میشد ولی تصمیم گرفت  امشبو هم اجازه بده کریس همونجوری بخوابه تا فردا حسابشو برسه.

برای اینکه تا فردا مقداری انرژی ذخیره کنه به اتاقش رفت و خودشو روی تخت رها کرد.

—–

زنگ هشدار داخل اتاق به صدا در اومد و تاعو به زور چشمهاشو باز کرد .با سر و روی آشفته موهاشو به هم ریخت و به طرف آشپزخونه راه افتاد.کریس همچنان جلوی در خوابیده بود.

تاعو برای خودش یه ساندویچ و قهوه حاضر کرد و برای کریس هم یه کنسرو غذای گربه باز کرد و تو ظرف مخصوصش ریخت.

ظرفو به طرف کریس هل داد وخودش مقابل تلوزیون نشست تا صبحانشو بخوره.

وقتی به طرف آشپزخونه برمیگشت که فنجون قهوه شو دوباره پر کنه متوجه ظرف غذای خالی و البته کریس به ظاهر در خواب شد.

ظرفو برداشت و به آشپزخونه برگشت.

مگه کدوم گربه ای از قایم باشک بازی بدش میومد؟؟

The following two tabs change content below.

♋aqua_phoenix♋

متولد دهم تیر ماه ♋ مترجم زبان استانبولی./i love u in my dreams/ /secret/ /Asula/ 〰〰〰〰 /Gaya/ /Glamor/ /catboy agency/

Latest posts by ♋aqua_phoenix♋ (see all)

♋aqua_phoenix♋ 58 نظر 29 خرداد 1395
مرتب کردن بر اساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین امتیاز
شیوا
مهمان

کریس گربه ای ….بیشتر به تاعو میومد یه گربه ناناز باشه ولی کریس یه افسار گسیخته واقعیه

oohkosar
مهمان

خیلی نازه :heartme: :kissme:
کریس گربه ای ایز مای استایل :yehet: :yehet:

mina
مهمان

heeey heeey heeey
kho beposh on shorto!!!!
taze miky mose ham hast k!!!
khkhkh…
mersii!!! :heart: :heart:

Soo yung
مهمان

برای اولین بار تو عمرم میخوام جیغ بزنم
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ😆😆
خیلی باحاله
کریس وحشی خوشم میاد
و باز هم جیییییییییییییییییییییییغ
این تائو رو دیوونه میکنه تا بیاد آدم شه
تائوی بدبخت بیچاره ی ننه مرده😊😊😂😂😂
به فیکت ارادت خاصی دارم
خیلی باحالههههههههههههههه
خسته نباشی

افسانه
مهمان

کریس هست دیگه زبون نفهمی توی استایلش هست 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_
مرسی ابجی خیلی باحال بود heart heart heart

panDcorn
مهمان

کریس زبون نفهم=|همممم=|تائو بدبخ=.=بچمو چیز کرد=.=
عرررر تصور کریسم خنده داره 1 _51_
کریس لخت عیز مای استایل=| yoyo (کی گفته من هیزم؟^^)
چشم و دل همه روشن بالاخره کریس از یچی خوشش اومد=|
مثل همیشه عالی و متفاوت و خفن و همه چی تموم oooo heart
عاشختم داییم*.*
رمزم دارم یاهاهاهاهاهاهاها far 4chsmu1
بوج بوج تف تف دیه همین حرفی ب ذهنم نمیرسه0_0 boooch

maryam
مهمان

خخخخ اصن دلم برا تاعوی بیچاره میسوزه که باید یه گربه ی لجبازو تحمل کنه …. لباسم که نمیپوشه خخخخ 1 _51_ فیک شوما بسی عالی میباشد :heart: :heart:

MaMy
مهمان
وااااییی عاغا عالی بود یعنی وقتی میخوام کریسو با این شکل و شمایل تصور کنم کیبوردو گاز میگیرم از خنده hahha hahha به همین سوی مانیتور قسم بهترین تائوریسیه که تا به حال تو عمرم خوندم :yahoo: inlove inlove 47b20s0 جوووونم کریس عاشق دشوری شد 1 _51_ 1 _51_ اصلا والا منم بودم با این طرز آموزش عملی عاشقش میشدم hahha :yahoo: واااییی خوداااا…من از بچگی عاشق این سبک بودم!انیمه هاشونو واقعا میدوستم و قابل ذکره تمام انیمه ها با این نوع سبک، دارای تِمی خفن و بسیار س.س.کی هستند B-) درکل این کت بوی/کت گرل، بخاطر این دم و… Read more »
Zahra
مهمان

تصور کریس تو اون حالت‌ عالیه
خیلیبامزه توصیف کردی حرکات کریسو اون ک گوشاشو راس میکنوواینا
عورر برم بقیش

kimkaijun
مهمان

چه فیکه باحالیه ایول مرسی خسته نباشی

KRIS
مهمان

هرموقع میام کریسمو با گوش و دم تصور میکنم از خنده ج؟ر میخورم 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_
این فیکو باید کریس بخونه قیافش دیدن داره 1 _51_
واقعا تاعوریسش متفاوته

ranna
مهمان

سلام عالییییییییی بودخیلی باحالهههههههه 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_

رویا
مهمان

ووووووووواااااااااااییییییییییییی پوووووکیددددددددمممم خیلی خوبه خییییییییییللللللللی وای تصور کریس تو اون حالات غیر ممکنهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif واااای بیچاره تاعوohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/8a3fa35a.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif خیلی خوبه واقعا گل کاشتی خیلی متفاوته مردم از خنده توروخدا زود تر آپ کن منتظرمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gif

M.A
مهمان

واییییییی پووووووکیدم
تاعو نصف دخترای کره زمین دوست دارن کریسو تو همچین موقعیتی ببینن بعد تو ناز میکنی؟ البته این دیگه زیادی دیده بود تاعو
ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifواییییی عملی یاد داد کریس چشماش وایه دستشویی درخشید یا اونجای تاعو؟؟؟؟
واییی عالی بود مرسی

leila
مهمان

سلام خانوم نویسنده خوبی؟
آقا این کریس انگار توی تویله یا طویله بزرگ شده
وای تاعو خیلی خنده داره
هاهاهاهاهاها بابا یه عالم دختر دوست دارن اوپاشون رو از نزدیک این ریخت ببینن بعد تاعو تو داری میبینی هرچند جدی ضایع هست یکی بی لباس بگرده
تاعو مراعات کن زیاد با این خشناک برخورد نکن وحشیه یهو دیدی زدت ها
وای وای وقتی قرار باشه تاعو به کریس س*س یاد بده ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

M.A
مهمان

جفت گیری رو که دیگه بلده کریس همویه

wpDiscuz