بی نفس

چانسو/سولی

سلام من اومدم ^^ نظر ها به هفتاد تا نرسید ولی چون فردا دارم میرم مسافرت گذاشتم که منتظر نمونید … پس نظرات این قسمت رو ببرید بالای هفتاد .

به دلیل خاک / بر / سری شدییییییید سولی خخخ این قسمت رو گذاشتم دانلود .

چند نفر سوال و اینا پرسیده بودن توی نظر ها الان میرم اونا جواب میدم بیاید بخونید ^^

راسسسسسسستی مژده داستان بعدیم رو بدم که فقط مخصوص یه کاپله و فقط اونا حضور دارن اونم چانسو منتظر باشید .

راستی دوستان من خودم چن لاور حساب میشم اینو اگه دوستم ریحانه بپرسید شدتش رو میفهمید واقعا دوستش دارم ، اگه شخصیت بدی داره از چن لاور ها معذرت میخوام ولی خب این فقط یه داستانه … هیچ کسی منکر شخصیت فرشته مانند چن نمیشه ^^

دانلود

The following two tabs change content below.
اسرا ام ^^ 22 ساله :) لی لاور و سهون لاورم ... یه چانسو شیپر هزار آتیشه ^^ امیدوارم از داستان هام لذت ببرید اگه کاری باهام داشتین این آی دی تلگراممه : https://telegram.me/asralay

Latest posts by Asra JUNHUN (see all)