نام فیک : فراری

کاپل ها : چانبک

ژانر : هیجانی پلیسی

ان سی : +17

خلاصه : چانیول با اسم مستعار مکس کسیه که مسافرای مشکل دار رو به طور غیر * قان.ونی از مرز 

رد میکنه

بکهیون یکی از مشتری های اون میشه و…

The following two tabs change content below.

Admin ♛ Sumi

Real SUHO lover ♥AQUATICS♥☻and a real KaiSoo Shipper .... ☻ohsehunfans fiction =====> ADMIN ohsehunfanss =======> writer . suber. translator

Latest posts by Admin ♛ Sumi (see all)