Fanfiction Healer – Ch 60.Pain Of Hatred

//s7.picofile.com/file/8257538568/Healer3.jpg

به دلیل اختلال سایت دوباره آپ میکنم

نکتــــــــــــــــــــه خیلی مهم درباره این قسمت: دوستان توی این قسمت یه پرش مکانی داریم که فضا تغییر میکنه ولی زمان همونه و پرش زمانی هم داریم یعنی اول چپتر میریم به آینده و بعد وسط آینده یه برگشت به گذشته داریم و دوباره برمیگردیم به آینده (اینده ای که دیگه زمان حال هست و اتفاقات توش میوفته امیدوارم متوجه حرفم بشید (مثال میزنم اول اتفاقات پنجشنبه رو تعریف میکنم بعد وسطش یه فلش بک میزنم به دوشنبه و اتفاقاتش رو کامل میگم بعد دوباره برمیگردم به پنجشنبه و کلا اتفاقات ما بین این دو روز (چند ماه) رو نمیگم)) با دقت بخونید چون یه سری از اتفاقات فیک به صورت نامحسوس بیان شدن و در ادامه اصلا توضیحی درباره اشون نمیدم و از همین اشاره باید نتیجه بگیرید پس کسی بعدا از من نپرسه پس فلانی چی شد؟ اونیکی چطور شد ابدا از این قسمت به بعد رو تند تند نخونید باید با دقت زیاد بخونید وگرنه متوجه اتفاقات افتاده و نکات کلیدی که توشه نخواهید شد چون چند نفر ازم خواسته بودن تاکید میکنم یه جا داشتیم که کای کشته میشه (گردنش توسط یه نفر میشکنه و میوفته زمین) اون تیکه یه پرش به اینده بود و بعد برگشتیم گذشته و زمان قبل از مرگ کای تعریف شد، زمان به روال نرمال جلو رفت پس تا این قسمت هنوز کای زنده است و هنـــــــوز کشته نشده (این قسمت دوباره آپ شد چون پاک شده از سایت ولی زیر 170 کامنت بخوره آپ نمیکنم)

 

3 ماه بعد دو هفته مانده به زمان تعیین شده برای تولد جونگهو:

“خب سهون، تعریف کن این چند ماه بهت خوش گذشت؟ فک کنم وقتشه جوابه منو بدی” تن صدای سه‌یون خیلی سرد بود، سهون با نفرت بهش خیره شد، درد زیادش رو فقط و فقط با نفرت از این جادوگر داشت تحمل میکرد، امروزم دقیقا مثل چند ماه پیش قرار نبود بمیره، قرار نبود اینجوری و اینجا باشه، هر بار که توی زندگیش غرق میشد دنیا روی دیگه اش رو بهش نشون میداد.

دندونش رو روی هم فشار داد “من جوابمو قبلا بهت ندادم؟” با این جواب رک و محکمش باعث شد نیشخندی روی لب خواهرش بشینه “ولی من اون جوابتو اصلا دوست نداشتم سهون، وقتی فرصت داشتی باید خودت از اون خونه می‌امدی بیرون” انگشت اشاره اش رو به عمد روی شکم سهون فشار داد تا سهون درد بکشه “باید همون موقع که اون پسره دی‌او مرد دَرسِت رو یاد میگرفتی و میفهمیدی با کسی شوخی ندارم”

از درد و بغض نمیتونست درست نفس بکشه، اشک توی چشمش با لجبازی سعی داشت راهشو روی گونه‌اش باز کنه، تا الان مطمئن نبود ولی حالا دیگه شکی نداشت که دی او بخاطر این زن توسط این زن کشته شده زنی که یه زمانی خواهر صداش میکرد، هنوز چهره 3 ماه قبل کای رو یادش بود

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

فلش بک روز تصادف دی‌او:

توی سرش صدای زنگ می‌امد حس میکرد داره خفه میشه، متوجه شد یه چیزی روی صورتشه و یه نفر مرتب داره کلمات نامفهومی میگه، سعی کرد دستشو بالا بیاره تا دستی که داشت به اون وسیله فشار میاوره رو کنار بزنه ولی دست راستش ابدا تکون نمیخورد، خواست سرشو بچرخونه که تازه متوجه شد گردنش هم سفت بسته شده، دست چپش رو به سختی بالا آوردن اعضای بدنش انگار ماله خودش نبودن.

دستش رو روی دست مرد گذاشت ولی قدرت کنار زدنشو نداشت، حالا که دقت میکرد پیرهن مرد کمی خونی بود “هی… آروم باش… میدونم درد داری… بهت آرام بخش زدم، فقط سعی کن تکون نخوری” کیونگسو فشار دیگه‌ای به دست مرد اورد تا اونو کنار بزنه ولی مرد با دست آزادش دست دی‌او رو کنار بدنش برگردوند “به ماسک اکسیژن نیاز داری…. یکم دیگه تحمل کن، باشه؟ داریم میرسیم بیمارستان…”

چشمای کیونگ کم کم دوباره روی هم رفت و تاریکی محض اطرافشو پر کرد، خودش بود و خودش، تنها وسط یه فضای بی انتها و تاریک نشسته بود، میدونست باید بترسه، اون هیچ وقت از تاریکی خوشش نمی‌امد ولی این تاریکی برعکس همیشه بهش آرامش میداد، یه حس سبکی خاص.

با صدایی که از کنارش امد سرشو چرخوند، حاضر بود قسم بخوره چند لحظه پیش کسی اونجا نبود ولی حالا یه مرد جوون با مو فندقی اونجا نشسته بود “هی کیونگ، خیلی وقته اینجوری رو در رو حرف نزدیم” کیونگ… اسمش دی او بود ولی چرا هر دوباری که این اسم رو شنیده بود انقدر بهش حس آشنایی میداد؟ “هی نگران نباش، میدونم ترسیدی، گیجی و میخوای بدونی چه خبره، ما وقت زیادی داریم که باهم تنها باشیم و منم وقت زیادی دارم تا تک تک سوالاتو جواب بدم Kyungsoo، دی‌او یا بهتره بگم *Dak-Ho البته میتونم بقیه اسمات رو هم توی طول تاریخ بشمرم ولی شخصا کیونگسو رو دوست دارم، آخرین باری که مستقیما همدیگه رو دیدیم اسمت این بود”

دی‌او با دو دلی سعی کرد حرف بزنه “من مردم درسته؟ تو امدی منو ببری؟” مرد جوون لبخندی زد و دستش رو دور شونه دی‌او انداخت “البته که نه… تو نمردی… هنوز نه… وقتی زمانش برسه خودت متوجه میشی” مرد جوون لبخند بزرگی زد “نترس پسر جون، دفعه قبل که منو دیدی میخواستی گردنمو بشکنی، ترسو بودن بهت نمیاد”

دی‌او سعی کرد کمی محکم باشه، هیچ وقت توی کله عمرش خوشش نمی‌امد ترسو صداش کنن “ما قبلا کی همدیگه رو دیدیم؟ من آدم فراموش کاری نیستم… اگه تو رو یادم نمیاد یعنی ندیدمت”

“خب بذار دقیق شم… 538 سال پیش، وقتی جونگین روحشو بخاطر تو به من فروخت، البته کلمه فروخت رو دوست ندارم، بهتره بگم روحشو تسلیم کرد، اونجا آخرین دیدارمون تا الان بود” مرد دستشو توی موهای دی او کرد و اون بیشتر سمت خودش کشید “شما دوتا پسرای منید، ولی جفتتون جوری رفتار میکنید که دل منو میشکنه میدونی؟ اون عوضی با خرابکاریاش تو هم با بی‌اعتنایی‌هات”

دی او با فشار کمی خودشو از مرد مو فندقی جدا کرد “من حتی تو رو نمیشناسم پس لطفا یه جوری حرف بزن تا متوجه بشم”

مرد دستشو به نشانه تسلیم بالا آورد “همون غرور، هنوزم غرورت توی چشمات موج میزنه، بذار یه بار دیگه خودم رو معرفی کنم، همه منو به عنوان وارث آرکیدیا میشناسن، تو میتونی شیومین صدام کنی”

شیومین از جاش بلند شد و دستشو سمت دی‌او رگفت “بذار این اطرافو بهت نشون بدم”

دی او به تنهایی و بدون کمک شیومین از جاش بلند شد و با تعجب به اطراف نگاه کرد “چی رو میخوای بهم نشون بدی؟ چیزی جز تاریکی اینجا نیست”

شیومین با لبخند آرومی دستشو بالا اورد و با اشاره دستش از دی‌او خواست همراهش بشه “تاریکی چیزیه که تو میبینی! چون هنوز به محیط آرک عادت نداری، قاعدتا تو اصلا نباید اینجا باشی، بذار یکم کمکت کنم، شیومین روبروی دی‌او ایستاد و دستاش رو روی شقیقه‌های اون گذاشت و بوسه خیلی سبکی روی پیشونی پسر ریز نقش جلوش گذاشت” دی او به خودش لرزید و سریع خودش رو از شیومین جدا کرد ولی قبل از اینکه بتونه اعتراضی بکنه چشمش از مناظر اطرافش پر شد، تا چشم کار میکرد دشت اطرافش بود، تا حالا همچین سبزی به چشم ندیده بود، آّبی آسمان تمیز و صاف بود دی‌او پسری بود که توی مزرعه‌های خارج از شهر بزرگ شده بود پس چشمش باید به دیدن آسمون آبی و سبزی دشت عادت داشت ولی هیچ کدوم از اون رنگا عادی نبودن، به نظر میرسید داشت یه فیلم تکراری رو اینبار با کیفیت 100برابر میدید، همه چیز قابل لمس بود

با بشکنی که جلو صورتش خورد بلاخره پلک زد و روشو با یه دهن نیمه باز سمت شیومین چرخوند “اینجا بهشته؟” شیومین سرشو تکون داد “ما بهش میگیم آرکیدیا، تصوری که شما از بهشت دارید اینجا خلاصه میشه، دوستش داری؟” دی او به سختی آب دهنش رو قورت داد “ولی تو که گفتی من نمردم؟”

شیومین خنده بلندی کرد “گفتم هنوز نمردی، و هنوزم سر حرفم هستم، اگه تکنیکی بهش نگاه کنی تو هنوز زنده ای”

دی او با حالت نگرانی گفت “این یعنی میمیرم؟ بعد از مرگم میام اینجا؟” شیومی بازو دی او رو به ارومی کشید و  سمت معبد سنگی روی تپه رفت “همه یه روزی میمرن، حتی من، عجیبه نه؟ ولی منم یه روز بلاخره زمانم تموم میشه، الانم نیاوردمت اینجا تا نگرانت کنم یا بهت قوت قلب بدم، فقط آوردمت اینجا تا ازت یه چیزی بخوام”

وقتی هیچ جوابی جز نگاه خیره و بی حس دی‌او نگرفت ادامه داد “آوردمت تا ازت بخوام ببخشیش” ابرو دی او کمی بالا رفت ولی بازم چیزی نگفت “کسی که باعث مرگت شد، کسی که این‌بارم باعث مرگت میشه”

دی او تک خندی زد “داری باهام شوخی میکنی دیگه؟” اینبار دیگه خبری از لبخندای جذاب شیومین نبود.

شیومین با یه چهره آروم سرشو به دو طرف تکون داد، دی او خنده عصبی کرد و چشماش در کسری از ثانیه پر از اشک شد “ببخشمش؟ ببخشمش! منو به خنده ننداز… داری میگی قاتلم رو ببخشم، زندگی عالی نداشتم ولی باور کن حتی منم زندگی کردن رو دوست داشتم…” اشک کیونگسو هر لحظه ممکن بود روی گونه اش بلغزه و پایین بیاد

شیومین دستش رو سمت دوش دی او دراز کرد ولی با ضربه محکم دست پسر جوون تر دستش کنار رفت “کیونگسو من بخاطر خودت میگم، قبل از هر چیزی به حرفم خوب گوش بده چون وقت زیادی نمونده، بجای این رفتار احساساتی مثل یه مرد گوش کن، فکر کن و تصمیم بگیر” برای چند لحظه به چونه دی‌او که کم کم داشت شروع به لرزیدن میکرد نگاه کرد، میدونست این برای هیچکسی قابل قبول نیست ولی اینهمه سال برای این بچه کافی بود باید این نفرت یه جایی تموم میشد.

دستشو روی شونه دی او گذاشت و اونو روی زمین نشوند “هیچ وقت آروم نبودی، توی هیچکدوم از زندگی‌هایی که بعد از مرگت توی اون شب باروونی بهشون پا گذاشتی، توی هیچکدومشون آرامش نداشتی، چون هیچ وقت اون زنو نبخشیدی، چون روزی که بعد از قربانی جونگین نجات پیدا کردی با نفرت از اون زن از اینجا رفتی، کیونگ من نمیخوام اون اتفاق تکرار بشه، اون از ما نیست، جزئی از دنیای ما نیست، اون به لوسیفر تعلق داره ولی تو، تو بخشی از مایی، بخشی از منی، نمیخوام هربار میمیری و زنده میشی بخاطر نفرتی که کله روحتو گرفته زندگی دردناکتری رو تجربه کنی، هربار زندگی برات سخت تر بشه، بذار این دور معیوب تموم شه، هربار که به زندگی بعدیت میری من آرزو میکنم این‌دفعه این بار سنگین تنفر رو بذاری و با خودت نبریش، ولی تو جوری به نفرتت چسبیدی که… که… من اینبار دیگه نمیتونستم ساکت بشینم یه گوشه تا بری و اینبار بارت چندبرابر بشه، من میخوام تو زندگی رو داشته باشی که لایقشی، کیونگسو اینهمه درد و رنج، از دست دادن خانواده ات، دردسرا و مشکلاتی که توی کله زندگیت تحملشون میکنی فقط بخاطر نفرتیه که ذره ذره روحتو ماله خودش کرده، اگه الان، امروز، همینجا این نفرت رو کنار بذاری، تموم میشه”

کیونگسو نفس عمیقی کشید، پلکاش رو چند لحظه روی هم گذاشت تا بتونه حرفی که میخواد بزنه رو به زبون بیاره “ببین، شیومین… من حتی نمیدونستم این زن کیه، ولی چند هفته قبل اون منو تا مرز…” شیومین دستش رو روی لب کیونگسو گذاشت “کیونگ اون زن یه بار تو رو کشته، درک میکنم چقدر برات سنگینه، باور کن میفهمم، نه چون تجربه اشو دارم، نه، فقط بخاطر اینکه هرچی که تو حس کنی منم حس میکنم، همونقدری که جونگ این بخشی از وجود منه تو هم هستی، پس باورم…”

نذاشت حرف شیومین تموم شه “من… من نمیدونم… خسته ام، اگه خودم میتونستم انتخاب کنم دیگه نمیخواستم برگردم، منظورم این نیست که نمیخوام برگردم به دی‌او بودن یا هر چیز دیگه، دیگه نمیخوام برم به زندگی بعدی و بعدترش، خسته ام” کیونگسو بدون هیچ توجهی به نگاه ثابت شیومین روی خودش روی چمنای نسبتا بلند زیر پاش دراز کشید “من از مردنم ناراحت نیستم، من از این ناراحتم، خیلی کارا بود که دوست داشتم انجامشون بدم و اون زن وقتشو بهم نداد” روی دستش سمت شیومین چرخید و تک خنده غمگینی زد “الان که بهش فکر میکنم، میفهمم چرا انقدر با یاداوری کاری که کرده عصبانی میشم، من آدم با ارزشی نبودم، هیچ وقت ولی، ولی منم آرزو داشتم، آرزو‌هایی که شاید اگه بهم وقتش رو میداد عملیشون میکردم، از یه طرف از اون عصبانی‌ام از یه طرف از خودم، نمیدونم چه مرگمه، من 18 سال وقت داشتم و تو این زمان هیچکار با ارزشی نکردم که کسی منو یادش بیاد، احتمالا توی مراسم تشییع جنازه ام جز خانواده عمو و دوتا خاله هام کسی دیگه ای نمیاد، هیچ کسی Dak-Ho رو یادش نمیمونه، بیشتر از اون از خودم عصبانی ام اره دلیلش همینه، من نمیتونم اونو ببخشم چون نمیتونم خودمو ببخشم”

شیومین طاق باز کنار دی‌او دراز کشید “کیونگسویا، این همون چیزیه که دوست داشتم بگی، چیزی که دلم میخواست متوجهش بشی، درسته توی زندگی قبلیت دلیل تنفرت ظلمی بود که به خودت و خانواده ات شده بود ولی باور کن دفعه قبلم بیشتر تنفرت بخاطر کارای نکرده بود، چیزایی که دوست داشتی بگی و نگفتی، کارایی که فکر میکردی باید انجام میداد و اون دختر اجازشو بهت نداد” سمت دی‌او چرخید قبل از اینکه چیز بگه اشک دی او دوباره چشمش رو پر کرد “شیومین… اگه…اگه فراموشش کنم، چی میشه؟ دوباره برمیگردم به… همون زندگیه….” قبل از تموم کردن جمله اش شیومین از جاش پرید “تو چند ساعت دیگه بخاطر خونریزی شدید داخلی توی اتاق عمل وقتت تموم میشه، اگه تمام نفرتت رو بذاری میتونی یه زندگی جدید بدون هیچ باری رو شروع کنی، مثل ارواح تازه ولی اگه مثل بقیه انسان ها که هربار بخشی از زندگی قبلیشونو با خودشون میکشن و به زندگی بعد میبرن این بار رو نگه داری به زندگی میری که بازم تمام گذشته ات رو از روز خودکشیت زیر باروون نیمه شب تا امروز توش به شکل دیگه ای تکرار میشه، مشکلات زندگی شماها همش تقصیر خودتونه، هربار یه تیکه از گذشته رو با خودتون میبرید و نمیذارید زندگی دوباره از اول شروع بشه”

سمت پسر بچه ای که کنارش رو به آسمون دراز کشیده بود برگشت و منتظر موند “چند ساعت وقت دارم، میذاری بهش فکر کنم؟ میدونم اگه یه آدم عاقل بودم درجا پیشنهادتو قبول میکردم ولی به گفته خودت من 500 سال این نفرت رو نگه داشتم و باهاش زندگی کردم، حتما برام مهم بوده، قبول کن کنار گذاشتنش اونقدرام راحت نیست بذار تصمیم بگیرم میخوام با این نفرت به زندگی بعدیم برم یا میخوام این درد و رنج تموم شه”

———————————————————————–

مکان خونه خانواده پارک:

“هیونگ اگه… اگه… دارم میگم اگه…”بکهیون با کلافگی آلبوم توی دستش رو بست “چی اگه سهون؟” سهون لب پایینشو کمی جویید “اگه آرک بهتون اجازه بده و اینجا هم بتونید همه چیز رو درست کنید بنظرت چانیول هیونگ هانیول رو قبول میکنه؟ دارم میگم اگه…”

لبخند کوچیکی گوشه لب بکهیون شکل گرفت “تو اون نره غولو اصلا نمیشناسی، ولی من چندصد ساله باهاش زندگی میکنم، فکر میکنه من متوجه نمیشم ولی من حواسم هست هربار حس میکنه حواسم نیست با تمام وجودش سمت هانی کشیده میشه، اون حتی بیشتر از من اون بچه رو میخواد فقط میترسه” بکهیون آلبوم توی بغلش رو روی میز گذاشت و به پشتی مبل تکیه داد “بین ما دونفر کسی که به نظر شکننده تر میاد منم ولی باور کن اون از من ضعیف‌تره، بعد از هانیول، تا ماه‌ها هر وقت صدای گریه یه بچه رو میشنید، برای چند ساعت جوری ساکت میشد که منو میترسوند، من گریه میکنم، از گریه کردن مثل هر مرد دیگه ای خجالت میکشم ولی حداقل بروزش میدم، اون، اون عوضی خودشو با غرورش خفه میکنه تا به خیال خودش مواظب من باشه ولی باور کن اون بیشتر از من هانی رو توی این خونه، توی اون اتاق توی اون گهواره میخواد”

با سماجتی که از هیونگش سراغ داشت میدونست هانیول جایی غیر از این خونه، اون اتاق و اون گهواره نخواهد رفت، بیون بکهیون دقیقا به اندازه شوهر کله شقش لجباز بود، اگه چیزی رو میخواست زمین و زمان رو باهم یکی میکرد تا بدستش بیاره.

————————————————————————-

وقتی چانیول برش گردوند خونه، همه جا تاریک بود و توی کله فضای خونه بوی سنگین الکل و سیگار پیچیده بود، این اتفاق دومین بار بود می‌افتاد، دفعه قبل وقتی تازه به این خونه امده بود و کای تنبیه شده بود خونه دقیقا همین وضعیت رو پیدا کرده بود، ناخودآگاه ترسید، سعی کرد توی تاریکی راهشو پیدا کنه و جای جدید کلید برق رو پیدا کنه ولی دست اخر توی تاریکی به نشیمن رسید، یکی از بدترین چیزای خونه جدید تغییر جای چیزایی بود که بهشون عادت کرده بود

“ک…کای…؟ اینجایی؟” جوابی نگرفت برای همین سمت جایی رفت که فکر میکرد گل میز باشه کافی بود گل میز رو پیدا کنه تا بتونه جای تقریبی کلید برق نشیمن رو بفهمه، به ارومی سمت جلو میرفت که پاش به به جسم سختی خورد، با لمسش متوجه شد بلاخره گل میز رو پیدا کرده ولی همین که چرخید پاش روی چیز تیزی رفت که پاشو خراش داد، آخ کوچیکی گفت، با وجود زخم کوچیک پاش راهشو به سمت کلید پیدا کرد و چراغ رو روشن کرد، حالا میتونست ببینه چی پاشو زخمی کرده، یکی از لامپای آویزِ تزئینی به اضافه آباژور بلند کنار نشمین شکسته بود به نظر میرسید چراغ از ضربه آباژور خورد شده، مبلا کمی بهم ریخته بود و کوسنا پخش و پلا شده بودن، حس وحشتناکی داشت.

کمی عقب رفت تا به مبل تکیه کنه ولی بجای مبل به چیز دیگه ای خورد، به یه ادم که درست پشت سرش ایستاده بود، بوی الکل و سیگار شدیدی که از این ادم حس میکرد اصلا براش اشنا نبود ولی هنوز یه بوی آشنا پشت تمام این بوهای آزار دهنده به مشامش میرسید، به ارومی چرخید و به چهره بهم ریخته و چشمای سیاه شده کای خیره شد، شوالیه کای بیدار شده بود

بعد از هفته‌ها این اولین بار بود و این یعنی اتفاق بدی افتاده، کای حتی توی شکار از شوالیه‌اش استفاده نمیکرد تمام سعیشو میکرد اون موجود وحشی کنترلشو بدست نگیره ولی حالا اون هیولا بیدار شده بود خبری هم از کای نبود “کا..ک…کای… چی ش…”

دوتا دست محکم بازو‌هاشو گرفتن، فشار دست کای انقدر روی بازو هاش زیاد بود که میتونست قسم بخوره همین حالا بازوش کبود شده، یه حس غریزی دستشو بالا آورد و روی شکمش گذاشت، میدونست اگه قرار باشه اتفاق بی بیوفته، اینکار کمکی به جونگهو نمیکنه ولی اینم میدونست جونگهو درک میکنه که پدرش قصد صدمه زدن بهشو نداره.

با فشار دستای کای عقب عقب سمت دیوار هول خورد و فقط وقتی بین و کای و دیوار زندانی شده بود دست از عقب رفتن برداشت “کای… چی شده…؟ دی‌او حالش خوبه؟” هیچ جوابی نگرفت هیچی جز قطره اشکی که از چشمای سیاه شده کای پایین چکید، قطره ای که قلب سهون رو لرزوند، تصویر شکستن غرور کای براش از درد جسمیش بیشتر بود و نمیتونست تحملش کنه

چشمای کای کم کم شروع به تغییر کرد و طولی نکشید که چشمای تاریک شوالیه جاشون رو به چشمای سرخ و ملتهب کای دادن، با برگشتن کای به حالت عادی پاهاش تحمل وزنش رو از دست دادن، کای روی زمین نشست و سهون رو همراه خودش روی زمین کشید.

اولین بار نبود اشک ریختن شکارچیش رو میدید ولی اولین بار بود که کای به این حد شکسته بنظر میرسید “اون رفت، بازم بخاطر من، بازم بخاطر منه لعنتی…” بغض بهش اجازه نداد جملشو کامل کنه، بازوهای سهون رو آزاد کرد و پایین رفت تا جایی که سرش روی پاهای سهون قرار گرفت “چرا… چرا هر بار من باید دلیل مرگش باشم… چرا جز درد بهش چیز دیگه ای نمیدم؟… سهون چرا اون؟… من… من نادیده اش گرفتم… اینبار رهاش کردم ولی دوباره دلیل مرگش من بودم…” صدای خش دار کای از بین هق هق‌های مردونه اش راهشو به فضای ساکت خونه باز میکرد

دستای سرد سهون صورت گرم و خیس کای رو قاب کردن، اونو بیشتر به خودش نزدیک کرد، سعی کرد بجای هر دوشون اون محکم باشه و اشک نریزه، زمان خیلی کمی دی او رو میشناخت ولی هیچ وقت حس غریبگی باهاش نداشت و با تمام چیزایی که دیده بود میدونست اون پسر چقدر برای عشق زندگیش مهم بوده، حتی اگه کای زمانی تصمیم به نادیده گرفتنش گرفته بود، حتی اگه کسی که قلب کای رو تصاحب کرد سهون بود ولی احساسات کای به اون پسر هنوزم یه جایی گوشه قلبش دست نخورده باقی مونده بود و مرگ دوباره اش یعنی پاره شدن دوباره اون بخش از احساسات این مرد

پایان فلش بک

—————————————————-

با بغض داد زد “تو چه مرگته، از جوون ما چی می‌خوای؟ من برادرتم… برادرت چرا نمیخوای زندگی کنم؟” لبخند سه‌یون بازتر شد و با انگشت شستش اولین قطره ای که بلاخره راهش رو از پلک سهون باز کرد رو پاک کرد و با حالت مهربونی دستش رو توی موهای هیلر جوون فرو کرد “سهونا… سهونا، عزیزم فک کردم تا الان متوجه شدی خواهری که میشناختی سا‌لها قبل رفته، درسته من یه زمانی خواهرت بود، عاشقت…” تکخندی زد و سرش رو تکون داد “ببین حتی خودمم باورم شده، بهت دروغ نمیگم، همه عمرم ازت متنفر بودم، شاید اول یه حسادت بچگانه ولی بعدش واقعا ازت متنفر شدم بخاطر همه چیزی که تو بودی و من نمیتونستم باشم اما خب همیشه با تمام تنفرم هواتو داشتم نه؟ بخاطر همین رابطه خونیمون گذاشتم خودت انتخاب کنی ولی من مسئول انتخابای اشتباه تو نیستم عزیزم بنظرت من مسئولم؟”

دلش میخواست قلب این زن رو از سینه اش بیرون بکشه، البته اگه قلبی داشت، دندوناش رو روی هم فشار داد و مشت دست سالمش رو گره کرد، میدونست کای بلاخره میاد، هرچقدرم دور برده باشنش بازم کای پیداش میکنه و میاد دنبالش.

برای اونا مرگ دی‌او شوک بدی بود و از همون روز محافظت کای ازش چندبرابر شده بود تمام مدت حواسش بهش بود و نمیذاشت کسی بهش نزدیک بشه، یاده حرفای خودش افتاد، اگه اینجا بود تقصیر خودش بود، کلمات خودش توی سرش تکرار میشد ‘چیزی نمیشه…. مگه قراره کجا برم؟…. چانیول هیونگ اونجاس و ازمون مراقبت میکنه، بکهیون و هانیول رو که تنها نمیذاره… خواهش میکنم…. تو برو دنبال دستور آرک بعد بیا پیش ما…’ کای قبول کرد و اون حالا بجای پیک نیک توی پارک مرکزی توی یه دخمه تاریک، با یه دست شکسته و بدن دردناک نشسته بود، هنوز صدای ناله‌های هیمچان رو میشنید، اونم از درد زخمایی که برای محافظت از هیونگش برداشته بود توی خودش میپیچید اما هیچکدوم اینا ترسناکتر از حرکات عجیب جونگهو توی شکمش بود، جونگهو معمولا خیلی آروم توی شکمش پیچ و تاب میخورد ولی حالا هر حرکتش به سهون این حس رو میداد که ممکنه پوست شکمش از هم پاره بشه.

غرورش اجازه نمیداد جلو این زن ضعف نشون بده “چرا؟ من مردم، تو هم مردی، چرا نمیذاری راحت باشم؟” دختر جوون با ناامیدی چشماش رو چرخند و سری تکون داد “سهونــــــا… تو چرا انقدر ساده ای؟ چرا نمیفهمی؟ باور کن اگه مجبور نبودم حتی به خودم زحمت نمیدادم بیام و وقتم رو با تو طلف کنم فوقش اگه خیلی حس بیحوصلگی میکردم برای سرگرمی میرفتم سراغ اون شکارچیت که نظم دنیای مارو بهم زد اما کاریش نمیشه کرد، اعضای خانواده تو یک از یک دردسر سازترن”

خواهرش از روی صندلی بلند شد و پشت سر سهون رفت “از همه بدتر خودت، چرا باید از بین اونهمه گزینه احتمالی، وارث تو رو انتخاب کنه ها؟” از پشت سر چونه اش رو روی دوش برادرش گذاشت و دستش رو جلو آورد و با آرامش دستش رو روی شکم سهون گذاشت، بلافاصله جونگهو توی شکم سهون جمع شد، هنوزم صدای سه‌یون آروم لطیف بود ولی دیگه اون آرامش چندسال قبل رو بهش نمیداد “جونگهو؟ اسمش همینه مگه نه؟ چرا باید از بین همه گزینه‌هایی که داشت برادر منو انتخاب کنه؟ چرا منو توی این موقعیت گذاشت؟ این نشون میده تمام وارثای آرک توی همه نسل‌هاشون از من بدشون میاد”

تمام ذهنشو روی این متمرکز کرد تا کای رو پیدا کنه، تا کای پیداش کنه، نمیخواست اونجا باشه، نمیخواست به صدای این زن گوش بده، با کشیده شدن ناگهانی موهاش به عقب رشته افکارش با ناله بلندی از هم پاره شد، حس لبای سرد روی گونه اش باعث شد چشمای از درد بهم فشردشو باز کنه

سه یون بوسه سبکی رو گونه سهون گذاشت و با لبخند مصنوعی از پشت سرش سمت دیگه زیر زمین رفت، رو به دختر دیگه ای که گوشه زیرزمین ایستاده بود برگشت “حواست به داداش کوچولوم و برادر زاده عزیزم… باشه تا دروازه آماده بشه دوست ندارم بلایی سرشون بیاد” سمت سهون برگشت و خم شد، بی توجه به درد دحشتناک دست سهون اونو محکم توی بغلش کشید “اگه یکم تحمل کنی کلی چیزای جالب نشونت میدم”

ادامه دارد….

—————————————————————————–

مثل سهون که در زمان گذشته اسمش سونگ مین بوده Dak-Ho اسمی هست که دی او تو زمان حال داره ولی چون اسمشو هیچ وقت دوست نداشته همه دی‌او صداش میکنن معنی این اسم میشه Deep Lake هست.

در صورت بسته بودن بخش نظرات (عدم نمایش باکس کامنت بالای کامنتهای گذاشته شده) نظرات خودتون رو روی قسمت آخر (درصورت باز بودن باکس کامنت) قرار بدید

برای دریافت رمز کامنتهای خصوصی در تلگرام، ایمیل و اینستا پذیرفته نیست اما نظراتی که فقط برای رسوندن نظرتون بهم هست موردی نداره خوشحال میشم در صورت عدم دسترسی به بخش نظرات فرستاده بشن

Print Friendly

175 Responses

 1. عاشق شخصیت شیو ام اصن ی جوریه ک قابل وصف نیس اروم ساکت بی تفاوت قدرتمند و درحالی ک همه کار میتونه بکنه خیلی ساکنه اصن ی ذره ب خودش سخت نمیگیره حساسیتش هم ک فقط ب لوهانه لحن سردشم ک اصن تو حلق دی او

 2. دو سه ماهی میشد که کلا فیک نمیخوندم، اما الان که برگشتم، اول اومدم سراغ هیلر :smile:
  ی چیزاییشو یادم رفته، امیدوارم با خوندن ادامش بادم بیاد
  برم سراغ ۶۱ :cheshmak:
  ممنون، عالی :rose: :kissme:

 3. سلاممم
  پس کای و دی او درواقع یه جورایی برادر به حساب میان و دی او فقظ بخاطر یه نفرت چندصدساله اینهمه بدبختی برای خودش به وجود آورده
  فکرکنم نفرتی که خواهر سهون به سهون داره خیلییییی بیشتر از نفرتیه که دی او داره
  امیدوارم آرکیدیا با فرزندخواندگیه هانیول موافقت بکنه
  بابت این قسمت خیییییییییییلی ازتون ممنونم :smile:
  خسته نباشین :heartme:

 4. هر چی جلوتر میره احساس میکنم بیشتر گیج شدم :daqun:
  زود زود بذار جون میکا و فاطی :gerye: (به جون چه کسایی قسم خوردم؟؟ :khande: )
  بوووووووووووووووس :kissme:

 5. ینی جون به سر شدم تا این چپترو اپ کنییی..عزیز دلممیدونی من کشششو ندارم چرا اینقد رازالودش میکنی آخه. یکی باید برام کلاس توجیهی بزاره تا بفهمم چی شد

 6. عالی عالی عالی ولی هنوزم دارم برا کای عر میزنما همچنان ساکت نشدم

  زودتر اپ کن که نمیتونم منتظر وایسم aaaar aaaar aaaar aaaar

 7. heart
  واقعا حال ندارم کامن طولانی بزارم
  پس به همین بسنده میکنم
  ایلا فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  سکای فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  قسمتای ترسناک و خماری و دلهره اور و گریه دار و نابود کننده هم فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  ای لاب یو قسسمت بعد رو زوووووود بیار پلیزززززززززززز
  heart

 8. عالی بود عزیز منتظر قسمت جدید :good:
  البت باید حدود ی تا کامنت اضاف شه هعییییییییییییی چ بدددددددددددددد
  ولی خدایی خودمونیم
  چقذه این سهون بدبخته دو روز اب خوش با کای جدید از گلوش پایین رفته نرفته یه دردسر جدید شروع شد یه جورایی یاد تنهایی لیلا افتادم ورژن اکسوییش و البته فاجعه ترششششششش از لحاظ خوب بودن :good:

  • واقعا خوشحالم که کسی که اینهمه خوب مینویسه و قلمش عالیه داره زوج سکای مینویسه یعنی این ته ته ته خوش شانسی ئ خوشبختی یه سکای شیپره

   • دستت سلامت
    قربات فدات سار بچینی فیک رو ادامه بدیییییییییییییییییی سه یون نابووووووود کنی قسمت بعدی رو اپ کنیییییییی بوسسسسسسسسس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
    boooch boooch boooch boooch boooch boooch boooch boooch
    boooch boooch boooch boooch boooch boooch boooch
    boooch boooch boooch boooch boooch boooch
    boooch boooch boooch boooch boooch
    boooch boooch boooch boooch
    boooch boooch boooch
    boooch boooch
    boooch

     • عایا من میتوانم به صد و پنجاهمین کامنت برسم
      عایا میشود بلی ماله خودمه هوررررراااااااااااااااااااااااااااا دس دس دس دس دس دس
      :yahoo:
      :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
      :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:

 9. :good: :good: :good: :good: :عالی : :good: :good: :good: :good:
  اصلا
  :yahoo: :yahoo: دلم میخواد فریاد بزنم بگم :: :yahoo: :yahoo:
  این فیکشن بهترینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  فیک
  توی تموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
  دنیاااااااااااااااااااااس و این یه واقعیته که همه تایید میکنن :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
  محشر far خلاقانه far عالی far مرموز far عاشقانه far جدید far زیبا far ام پرگ far سکای far شیوهان far چانبک far کریسهو far
  far far far far far far far far far far
  :unsure: اصلا کلمات به ذهنم برای توصیف نمیاد :unsure:
  boooch یعنی دمت واقعا گرم چیزی نوشتی که هیچکس نمیتونه بهترشو بنویسه boooch
  :mail:
  :good:
  :good: :good:
  :good: :good: :good:
  :good: :good: :good: :good:
  :good: :good: :good: :good: :good:
  heart heart heart heart heart heart
  heart heart heart heart heart
  heart heart heart heart
  heart heart heart
  heart heart
  heart

   • 4chsmu1 4chsmu1 الان مینظرم 4chsmu1 4chsmu1
    4chsmu1
    سهوووووووووووووووووون 154fs232528 154fs232528 کاییییییییییییییییییییییییییییییییی 154fs232528 154fs232528 سکایمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 154fs232528 154fs232528
    چراااااا خواهر اینقذه نامرددددددددددددددددددددددددددددددددددد far
    بزنم شت و پت شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی far
    چندش 309 309 309 309 309 309 309 بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو واین داستان ادامه دارد………. 309 309 309 309
    aaaar د اخه کوجا میبری بچمو سهونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا aaaar
    یه سوال مگه ما صحنه کشته شدن کای را ندیدیم پ سهون چجوریاس هنوز منتظره کای صداشو بشنوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه درگیر شدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم :wacko: :wacko: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
    یعنی بچه سکای انتخاب شدسسسسسسسسسسسسسسسسسسس far
    وویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی far far
    بسی جالب اند ر جالب شدندیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی far far far

    • نصف استیکرا نیومددددد کلا به مانند میدان مین میماند باید مواظب باشی چیو میذاری
     far far far far far far far
     یه مسئله دیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
     پونصد نفر هییییییییی میان میخونن میرن بعد
     من از شما میپرسم
     نه من از شما میپررررررررررررررررسممممممممممممممممممم
     صد و هفتاد تا نظر چیزیههههههههههههه واس ما
     :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:

 10. عاااااااااااااااااااااجقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم………………………….وااااااااااااااایییییییییییییییییییی خداااااااااااااااااااااا خیلی باحاله دمت فشفشه عزززززززززززززییییییییزم :heart: :yahoo: 4chsmu1 heart boooch :yes: :good: :mail: 1 _51_ far daqun againagain hi bunny

 11. سلاااااااااااام
  نمیشه ک کای بمیره…اصن کل جذابیت داستان به سکایه….
  تازه مگه کای وسهون بهم وصل نیستن؟؟؟؟
  اینجوری ک اگه کای بمیره سهونم میمیره…پس جونگهو چی؟؟؟
  وای زودتر آپ کن لطفا!!! :cry:

 12. بالاخره هیلر رو دوباره خوندم!الان همه چیز دوباره دستم اومد
  ب امید اینکه تو دستم بمونه و تو اپ کنی 4chsmu1
  فک میکنم دی او قبول کنه!!!البته از ی لحاظم قبول نمیکنه!!!!اگه قرار باشه تو فیک بمونه و با اون پوستر فک کنم نفرتشو با خودش ببره!!!
  اخ جونم بالاخره چانبک خوشحال خواهند بود…البته اگه این وضعیتایی ک پیش میاد بزاره!!!الان سهونو بردن برا چانبک و بچه اتفاقی ک نیفتاد؟چطو با وجود چان سهونو بردن؟؟؟؟
  این چرا گفت وارث؟جونگهو وارثه؟وارث کی؟نکنه میخواد جونگهو رو ببره؟وایییییی. این کاپل بدبخت چرا روی خوشزندگی رو نمیبینن؟
  اخیییی سکایممم aaaar
  مرسی و خسته نباشی

 13. من وظیفه ی خودم دونستم که دوباره نظر بدم
  وای خدا جونگهو وارث آرکه :yahoo:
  بیچاره کای aaaar یعنی واقعا میمیره؟
  ممنون عزیزم عالی بود :heart:

 14. لوهان مگه مراقب نیست؟ینی ارتباطشو قطع کرده با سهون؟شایدم یکیو بفرسته نجاتش بدن ولی کای نمیره نعععععع من طاقت ندارم

 15. aaaar aaaar aaaar شونصد بار کانت گذاشتم نیومد!! daqun
  ای داد بی داد اینا چرا اینقدر بدبختن!!! من هنوز اینکه تو قسمت 51 گفته شد کای پسر شیومین هستو هضم نکرده بودم الانم دی او اضافه شدیا اینکه چطور با وجود اینکه هیچ هیلری نمیتونست با فرابینی وارد آرک بشه سهون تونست مگه چه فرقی داره سهون یعنی سهونم وقتی سونگ مین بوده قراردادی امضا کرده؟ای کاش یخورده برگردیم به 500 سال قبل و ببینیم اونجا چه اتفاقایی افتاده که اینا اینجوری بدبخت شدن. :wacko: من تاریخ زایمان سهون از دستم در رفته احساس میکنم خیلی طولانی شده چرا نمیزاد پس؟
  خیلی دوست دارم بدونم حالا که هر دوتا فرد مورد علاقه کای وارد زندگیش شدن چیکار میخواد بکنه! با توجه به عکسی که از سه یون دیده بودم خیلی خوب و مهربون بود ولی خیلی واقعا موجود ترسنایه sad
  میگم واسه خانواده پارکم اتفاقی افتاده؟؟؟یعنی ممکنه بلایی سر هانیول و بقیه اومده باشه؟؟
  وااای واقعا اصلا راه نداره مثل قبل هفته ای یه قسمت آپ کنید؟؟!!لطفااااا

 16. سکایمم … اینا واقعا یه روز خوش ندارن aaaar aaaar

  البته خب همینه که داستانو مرگگ کرده !!

  عاشقتم خیلی خوب می نویسی …. :rose: :rose:

  پس هنوز زنده بودن یا نبودن کای مشخص نیس 154fs232528 154fs232528

  خسته نباشی heart heart heart

 17. همه فیکو یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم رفت oooo
  ترووووووووووووووووووووووخدااااااااااااااااااااااا
  اپ کککککککککککککککککککککن far 154fs232528 aaaar aaaar خو اخه کی اپ میکنییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟

 18. عاقا من خیلی گیج شدم البته تقریبا فهمیدم چی به چیه far
  فقط یه چیزی تروخدااااااااا تهش غمگین تموم نشده خواهشششششششش من تحمل ندارم 154fs232528 daqun
  کای باید یه جوری زنده شه مگه با یه گردن شکستن میمیره اون که اینهمه تو موقعیتی بدتر دوام آورد :cry: نمیره هاااااا باشه ؟؟؟؟! aaaar
  امیدوارم دی او به یه موجود بد تبدیل نشه againagain heeey
  میشه قسمت جدید رو سریعتر بذاری ؟؟؟ دارم میمیرم از کنجکاوییییییییییییییی gdhhh
  فقط تهش بد توم نشه پایان خوش باشه پلیززززززززز hi inlove
  قیمت واقعااااااااااااا خیلی عالیه واقعاااااااااااا :yahoo: خیلی عجیب و پر رمز و راز :negative:

 19. سلام
  وااااای خیلی خوبببببببب بود
  فقط من حساااابی قاطی کردم
  چن بار دیگه باید بخونم تا حالیم شه far
  مرسی از زحماتت :rose:

 20. اهمممم…سلوم ایلا جونم، دست گلت درد نکنه
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  این قسمت خیلی به نظر گیج کننده میومد ولی خیلی راحت تر از چیزی بود که فکر میکردم
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  اووو کیونگسو پسر شیومین کای؟؟؟؟اووووو اصن به مخمم نمیرسید!!!!!!!!!!
  یعنی مرد؟؟؟؟؟
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  اخی عزیزم بکی یعنی چانیئول هانیول میاره♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥اخی فکر کنم بکهیون و جانیئول هانیئول♥♥♥♥♥♥
  وااای جونگینم قربونش بشم اخییی شکارچی ژدابم شکست
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  وااای نه گناه داره سهون این دختر عجب افریطه ای اه ولشون کن چرا نمیزاره اینا راحت زندگی کنم
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  2هفته دگ مونده تا جونگهو به دنیا بیااااااد
  واااااای چه خوب البته اگر اشتباهی پیش نیاد
  کای جرا نمیاد نجاتش بده یعنی چییی گردن کای شکست اووف من که اصن خنگ شدم اجی زوود اپ کن خواهش میکنم♥♥♥♥
  boooch aaaar

 21. میگم دی او بعد مردن فراریی چیزی نشده؟ این پوستر مشکوکه نکنه دی او رفته تو داررو دسته لوسیفر؟البته با این قیافه بیشتر شبیه توصیف فراریاس امیدوارم کای نجات بده ینی اصلا من درگیر کااااااای شدم

 22. های اونی.
  من واسه اپ قبلیت نظر گذاشتم.
  الان واسه این نیومدم.حتما میدونی که سایت نویسنده قبول میکنه.
  اونی میشه دو قسمت از فیک خواهرم رو واست بفرستم .میشه دربارش نظر بدی و بگی واسه مسابقه خوب هست یا نه؟؟؟
  خواهرم یکم نگرانه که داستانش مضحک به نظر بیاد واسه همین نمی خواد بفرسته.
  گفتم اگه میشه یه نظر دربارش بدی وبگی ایا واسه ی بودن توی مسابقه خوب هست یا نه.؟؟
  امیدوارم قبول کنی.ممنون اونی. heart heart
  ایمیلم:[email protected] :rose: :rose:

 23. سلام آیلا جونی
  عاقا خیلی جذاب بود . فک کردم چپتر آخره کلی با حس مگرانی خوندمش
  کاش دی او ببخشه و یه زندگی خوب داشته باشه هم خودش هم کای همش زجر میکشه روحشون .
  سهونم همینجور قوی بمونه . وارث آرکیدا ؟؟ خیلی عالی پس واسه همین سهونو نکشتن
  عاقا کای کجاست ؟ بازم امیدوارم شدم چون نگفته مرده . کاش زودی پیداش کنن
  چان و بک هم از سهون بیخبرن ؟
  مرسی آیلا خسته نباشی عزیزم heart heart heart heart heart heart

 24. جیییییییییییسیسیغ من از همون موقع که جونگهو با اون ضربه سقط نشد ووووج گفتم احتمالا بچه سهون وارث ارکه جییییییییغ :yahoo:
  خدا از این خواهرای سهون نصیب گرگ بیابون نکنه …خواهر نیس که گودزیلا گذاشته جیب عقبش … الهی بگردم سهون چی میکشه .
  و همینطور کای طفلک …
  خیلی سخته بدونی باعث مرگ کسی بودی اونم نه یه بار بلکه بارها
  عالی بود
  ادونه ادومه … جییییغ امیدوارم کای زنده مونده باشه و سهون و جونگهو هم بلایی سرشون نیاد
  اها این شیومین یعنی نمیدونه جونگهو وارث ارکیدیاس؟؟؟ این لولو کوجاس مراقبه سهونه خیره سرش کوجاس پس؟
  دیگه تموم شد اینم نظره مجددم
  باز موردی کشفیدم میام

 25. سلام ابجی ایلا…
  خواننده جدید هستم،قبلا یکی از دوستام این فیکو بهم معرفی کرده و جدیدا تموم کردم…تازه هم رسیدم به قسمت جدید…
  خیلی باحالههه…
  پس کای میمیره؟؟نههه،الهی کایم…
  این سه یون بمیره…والا کل ارک راحت میشن…
  امیدوارم بلایی سر حونگهو و سهونی نیاد و البت کای(هرچن میمیره…)
  من همیشه عادت دارم چیزایی که رو‌پوستر نوشته رو‌میخونم چون دقیقا با چیزی که گفتین‌موافقم…
  راستی ابجی اسپشال های چانبک عالی بود اما شیوهان اسپشال نداره؟؟اخه یه جای فیک شیو‌گفته «کای قلب داره اما من همونم نداشتم»خب برام جالبه و‌واقعا دوست دارم بدونم شیوهان چطوری با شیومین بی قلب به‌وجود اومده…خیلی کنجکاوم دربارش…
  بسی تنکس…خسته نباشی…فایتینگ

 26. خیلللللللی ممنون ولی من فکر میکنم کای نمرده آخه مگه میشه اونی ک با اونهمه ضربه و دردسر نمرد با یه گردن بمیره اینجوری بود تا حالا ک 100 دفه مرده بود اصلا هم امیدوار نیستم اصلا ووووای نه کای نمرده باش خواهششششششش میکنم

 27. فوق العاده بود ایلا جون boooch heart
  اما اینکه سه یون با سهون و جونگهو چی کار داره خیلی اذیتم میکنه و اعصابمه دلم میخواد دختره رو تیکه پارش کنم. 309 daqun وای سکای بهترینه فوق العاده اس ممنونم خیلی زیاد :rose: :heart:

 28. آجی داستانت فوق العاده هس خیییلی خوشگله و متفاوت فقط آجی توروخدا تهش غمگین نباشه من طاقتشو ندارمممم.این قسمت عالی بود boooch :rose:

 29. نههههههعع…
  یعنی کای میمیرههههه..
  اصلا کارای سه یون با سهونو نمیفهمم..
  چرا میخان بکشنش…
  وارث واسه چی سهونو انتخاب کرده….

 30. ,یکم گیج کننده بود ولی فهمیدم کلن مشکل دارم با فلش بک ها ولی یه جوری گرفتم فقط امیدوارم کای نمیره زنده بمومه اخه سهون بدن کای چی کار کنه

 31. این قسمت هم مثل همیشه عالی بود
  مرسیییییی boooch
  ولی واقعا از سه یون متنفرم
  سهون بیچااااره! :cry:
  پس کای کجاست؟؟ sad
  من سکای میخوام inlove 154fs232528

 32. اوه مای گاد aaaar چرا aaaar دی او شکارچی B-) شکارچی دوس :yes: جونگهو 154fs232528 کای 154fs232528 سهون 154fs232528 بک 154fs232528 چان 154fs232528 هانیول smile

 33. سه یون چرا اینقد چندشه far چراا؟چرااا؟چراااا؟؟ far far far far
  نمیزاره این بنده خداها زندگی کنن aaaar
  چرا اینقده خوب مینویسی aaaar چرا با احساساتم بازی میکنی aaaar
  عاشقه فیکتم aaaar heart heart
  میرم یبار دیگه بخونم heeey

 34. وای من که مردم تاآپ کردی دختر تروخدا اگه میتونی یکمی زود ترآپ کن ?

  من فکر کنم فهمیدم قضیه چیه ?

  بازم مثل همیشه توپه توپه حرف نداشت دستت دردنکنه فایتینگ?

 35. سیلام ….ممنون بخاطر این فیک …..عالیه :heart: ….بنظرم همشون دارن خیلی سختی میکشن …..من ک مردم هر دفعه خوندم………البته یه بارم شوالیم بیدار شد خخخخخخخ
  خدا کنه جونگهو سالم بمونه 154fs232528

 36. Vayyy healer, az xoshhali tu pustam nemigonjam asan,
  axeyyyy do mord, in doxtareye xeyr nadideye efrite,
  delam vase kai vaqean suxt, gonah dare bad baxt,
  Omidvaram do bebaxshadesh ta b aramesh berese, vaqean harfaie k xiu b do zado tak takesho qabul daramo beshun eteqad daram,
  Merci golam, mesle hamishe ali bud azizam, xaste nabashi havarta

 37. مثل همیشه قلمت عالی بود به نظرم جالبه که گیج کننده بشه خواننده اشتیاق بیشتری واسه ادامه داستان پیدا میکنه :good:

  تشکر اونی :rose:

 38. عررررر.کامنتای نازنینم!! aaaar aaaar
  چقد شیومین مهربونه با دی او . smile :rose:
  وای دی او عزیزم. oooo چقد بدبخته! daqun !تمام عمرش،توی تمام زندگیاش،یه آب خوش از گلوش نرفت پایین!! 154fs232528 aaaar من امیدوارم که نفرتشو بذاره کنار!!بااینکه واقعا سخته. :cry: ولی با توجه با پوستر،حس میکنم دی او نفرتشو کنار نمیذاره و یجورایی پلید میشه!! oooo :cry: امیدوارم حس و حدسم غلط باشه. aaaar حیفه دی اوی مهربونمه.
  عرررر.شوالیه ی کای!! oooo چقد واسه کای سخت بوده که باز یجورایی بخاطر کای،دی او زندگیشو از دست داد!! daqun againagain
  و باز هم عرررررررر.سهونم! aaaar !عزیزم!! aaaar چقد بدبخته! aaaar !چی میخوان از جونش؟ aaaar ؟بابا ولش کنید بچمو!! aaaar
  سه یون چی چی میگه؟؟ 308519_huhsmileyf3 :scratch: جونگهو،پسر کای و سهون،وارث آرکه؟؟ 308519_huhsmileyf3 مگه میشه؟؟ againagain چقد خفن! :yahoo: :good: !البته اگه بذار این بیچاره به دنیا بیاد. oooo oooo
  معرکه بود.مرررررررسی. B-) :heart: :rose: :good:
  فایتینگ boooch heart

 39. ssssssaaaaaaaallllaaaaaammmm ayla jonam alllllliiiiiii it’s besttttttt vay dobare daram khodamo mizanam bekhater ficet va inke ellllaaahhhhiiii barrra sssreeehhhuuunnn ddddooooo ma bbbbeeeermmmmiirrrassm in shokolatam nnnneeemmmiiiiyad chera 154fs232528 ?????????????

 40. جیییییییییییییغ ایییییییییییییول بعد از قرنی آپ کردی… الان در پوست خودم دارم بندری میرقصم… لایک لایک لایک…. مثل همیشه محشر و عاااااااالی

 41. اگه کای مرده پس چه جوری سهون زنده است؟! اگه گذاشتی این دوتا بدبخت یه روز خوش ببینن؟! خواهر سهون چرا ازش متنفره؟!؟!

 42. تازه فهمیدم سهون چرا تونست داخل ارکو ببینه
  اما کای و دی او چطوری میشن پسراش ؟؟؟؟هنگ کردم
  فکر نکنم دی او ببخشه -_-

 43. عررررررررر پس بگو چرا سهون میتونست داخل آر ک و ببینه چون جونگ هو وارث آرکه یه سوال چه طو ممکنه یه دورگه ای مثل جونگهو بسه وارث ربطی به این داره که شیومین به دی او گفت تو و کای پسرای منین؟

 44. عرررر دوباره خوندمش….
  جونگهو وارثه چ جالب ولی چطور مگه میشه؟
  امیدوارمدی او تصمیم درستو بگیره :cry:
  کای بیچاره عذاب وجدان داره oooo
  مرسی آیلا…
  موفق باشی boooch boooch boooch

 45. عرررزتربی پیتسپایتیینیی…نععععع اون قسمته بود زدن کایو نفله کردن من به خاطر ناراحتی بیش از حدم درست نخوندم قسمت بعدشم نخوندم..بعد تا الان فکر میکردم اونا اون موقع نجات پیدا کردن و کای زندسسسسس…نهههههههه…من الان وضعیتم از شکست عشقی بوسه دیروز چانم بدتره aaaar aaaar far
  حالا این به کنار من تقریبا این قسمت گیج شدم..تقریبا که نه کاملا…. :wacko: :wacko: الان یه فکری به ذهنم رسید من میرم بعد که فیک کامل تموم شد میشینم از اول میخونم sad اقا جان هرکی دوست داری بد تموم نشه من دقیقا تا یک ماه بعد از خوندم یه فیک سد اندینگ افسردم تازه الانم در همون یک ماه به سر میبرم 154fs232528 154fs232528 154fs232528
  یه سوال دقیقا چقدر دیگه از هیلر مونده؟؟؟؟

 46. واااااای فقط خدا میدونه چقدر منتظرش بودم
  مثل همیشه عالی بود و توضیحاتت هم کامل و مفید
  مررسی عزیزم خیلی از خوندنش لذت بردم

 47. آقااااااا من حس میکنم هر چه قدر میخونم باز یه چیز دیگه دستگیرم میشه heeey
  الان برا بار چهارم خوندم…خب این چه کاریه با ما میکنی؟؟؟؟ 154fs232528

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *