سلام عشقام.

بفرمایید قسمت جدید:

سلام خانما.خوبین عشقام؟؟؟

دلم براتون تنگیده بود.ببخشید امتحانا بود و من بى نت بودم.

از طرفى خودتونم مى دونید ما چقدر پایه ى تحصیلى وحشتناکى داریم بخشید ولى اینسرى تقصیر خانواده بود.

البته تقصیر با شمام بودا:/اى چ طرز نظره؟؟؟

وقتى نظر اینقد کمه خو منم ک انگیزه اى ندارم برا نوشتن دیر شد ک شد نه؟؟؟؟

اینقد زدین ب در بیخیالى؟؟؟

بچه ها من واقعا از جون و دل براتون مایه مى زارم قبول دارم دیر مى کنم ولى بخدا دست خودم نى ولى لاقل بخاطرش ناراحتم.

اما شماها چى جدا؟؟

بگذریم ب هر حال من عاشق همتونم.. 

بفرمایید قسمت جدید سعى مى کنم تا جمعه قسمت بعدیو  براتون بیارم:)

ohsehun40-62

The following two tabs change content below.

oohsahar