سلااااااام قسمت جدید اوردم.

از نظرای انرژی بخشتون ممنوووونم بسی زیااااااد.

خواننده های عشق یا هوس ساعت 24:10 فیک اپ میشه منتظر باشین.

اما در مورد love now  تعداد نظرات با دانلود ها جور نبودن ولی با اینحال ادامش میدم فقط به خاطر اون 45 نفری که نظر گذاشتن.از دوست عزیزم هم به خاطر پوستر زیباش ممنووونم لینک چنل فیک:

https://telegram.me/gonewithethewind

ohsehun40-52 (2)

The following two tabs change content below.

aysan

نظر که نمیدید حداقل اون قلب کوچکه رو بزنید دل منو خوش کنین .....

Latest posts by aysan (see all)