Fanfiction gone withe the wind ep6

هوای سرد باعث کرختی انگشتاش شده بود.لباش به خاطر فشرده شدن بین دندوناش خون مرده شده بودن. واقعیت همیشه تلخ بود.اونقدر زیاد که باعث میشد یه لحظه ارزو کنی ای کاش به وجود نیومده بودی….
تاریکی شب…صدای بوق ممتمد ماشینا… ترددبی وقفه عابرا…..همشون مثل یه فیلم که رو دور تند گذاشته باشی از جلو چشمای بکهیون میگذشت….
نمی دونست چه مدتیه داره راه میره ولی از تاریکی هوا مشخص بود زمان زیادیه.
چشماش به خاطر گریه سوزش عجیبی داشت و حالا بارون لعنتی هم شده بود بلای جدید جونش.
خودشو به سرعت سمت باجه شیشه ای تلفن رسوند و قبل از اینکه خیس بشه داخلش شد.
لرز عجیبی استخوناشو نا توان کرده بود
به خاطر سوز هوا بود یا به خاطر وقایع تلخ زندگیش.
هفته پیش فهمید درسترین تصمیمو گرفته.
دلش نمی خواست این شادیشو همراه با خانوادش از دست بده
اگه به چانیول راجب بیماریش میگفت قطعا همه چی به کام همشون تلخ میشد. چانیول از همه چی به خاطر بیماری حتمی بکهیون میگذشت.از خودش.. از یورا.. از کارش… بکهیون اینو نمی خواست… ناراحتی و غم چانیولو نمی خواست.. اما بکهیون یه طرف ماجرارو میدید…. درست بعد از یکماه وقتی بکهیون زیر تیغ جراحی میرفت چانیول از همچیش میگذشت.
نفسشو به ارومی بیرون فرستاد به پاهاش اجازه داد متزلزل بشن.
چقدر ضعیف شده بود که حالا نمی تونست رو پاش بند بشه.
اما هیچ کدون اینا مهم نبود فقط باید تلاش میکرد از یه ماه فرصتش به نحو احسنت استفاده کنه و بهترین خاطراتو برای چانیول و یورا از بیون بکهیون به جا بزاره. بعد ازعمل معلوم نبود چه اتفاقی میوفته…. ازدست دادن حافظش قطعی بود.. بیناییش چی؟
چقدر ترسناک بود…. درست مثل جنازه متحرک. تاریکی مطلق…. زندگی بدون هیچ گذشته ای تو چارچوبی تاریکو ترسناک… چقدر در اون صورت بدبخت وتنها به نظر میرسید.
حتی فکردن بهشم باعث میشد بکهیون تو اعماق قلبش درد عجیبیو حس کنه.
چانیول و یورا… تنها افراد مهم زندگیش.به یاد نیاوردنشون فاجعه بود.
ندیدنشون فاجعه تر…..
بکهیون نمی دونست تقاص کدوم گناهشو داره پس میده….
تقاص مرگ بی گناهانه خواهرش….
بالاخره به لرزش تلفن همراهش واکنش نشون داد…بینیشو بالا کشید و به زیباترین اسم زندگیش خیره شد.
“چانیول”
_الو
_بک… تو دیونه شدی…. یا دلت میخواد منو دق مرگ کنی…. احمق.. چرا جواب..
_چان!
چان… چان…. چقدر اون لحظه اسمش زیباتر شده بود… این چی بود؟… عشق!
_جااانم
بکهیون جادویی ترین کلمه رو شنید….. کلمه ای که باعث اوردوزش میشد.
باعث میشد تموم غماشو فراموش کنه.
لبخندی رو لباش نشستو حالا دیگه بکهیون دو ثانیه قبل نبود.
_چان بیا دنبالم…..
_کجاییی بکهیون…. همین الان میام
………………………….
_گفتی کجات درد میکنه؟فک کنم بتونم بهترت کنم… با یه خورد بو/سه و ماااساژ.
_سهون بیخیال! گاهی اوقات شبیه یه جر/ک واقعی میشی…
_با hot //man بیشتر موافقم….
_کله خر دیوونه..
_یااااا میگی عاشقمی دوستم داری! دیونمی… اما حالا وسط معاشقمون داری ریچاردی حرفایه نامربوط بارم میکنی….
نگاه لوهان رو صورت سهون متوقف شد….
حاضر بود بارها بارها قسم بخوره که عاشقشه.. دیونشه… لبا/شو تر کرد با حالت مدهوش کننده ای به چشمای سهون نگاه کرد:
_ تفاوتی بین فرد عاقل و دیوانه نیست وقتی پای عشق در میان باشد
–اوو مای گادددد سوپرایزم کردی لوهان…دلم واسه شبایه شعرمون تنگ شده….
در دلم غوغایی برپاست….در ظاهر عاقلم… امادر باطن دیوانه ای بیش نیستم… دیوانه تو.
نسیم شبگاهی و دو جفت چشم که دنیاش بودن اروم اروم داشتن تحت تاثیرش قرار میدادن.
این تقصیر لوهان نبود که تا حد مرگ سهونو دوست داشت و حالا با دلبری سهون داشت خامش میشد.
اون ل/با همیشه خوب بلد بودن چه طوری لوهانو با کلمات ساده بازی بدن….
الان فقط نور مهتاب و اهنگ لایت کم داشتن تا شبشونو با پیچش بدناشون و بو/سه های مجنون کنندشون زیبا کنن….
از افکار بیش از حد فانتزیش سرگیجه گرفت… با خنده سر سهونو از شکم/ش دور کرد به پهلو سمت پنجره دراز کشید و اسمونو هدف گرفت!
صاف و اروم بود درست مثل زندگی الانش…
_عجیب نیست ؟ کیونگسو خیلی ساکته!
فکر میکردم باید بی قرار تر باشه.
_اووم برا من عجیبه که چرا اینطوری شده؟
در هر حال از وضعیت الانش راضیم.. هر چقدر که منو در شرایط سخت قرار نده به نفعمه….من تو این مواقع خیلی دلسووز میشم لوهان… بهم قول بده اگه خواستم کار احمقانه ای کنم منم زندونی کنی!
_هووووم چه پیشنهاد به جایی چون اصلا حال عجیبتو درک نمیکنم… بیا استراحت کنیم.وگرنه مجبورم خواستتو اجرا کنم
_نوچ… باحال نیست… بیا حالا که حال کیونگسو روبه راهه !! یکم کالری بسوزونیم.
دستشو رو باس/ن لوهان سر داد همون لحظه که میخواست وارد شلوار لوهان بشه صدای زنگ در باعث شد چشماشو رو هم بزاره….از ته گلوووو به بخت نحسش لعنت فرستادو به این نتیجه رسید که قراره بازم در خفا با خودش حال کنه… سه روز تموم داشت سرکوب میشد و این موضوع برای یه مرد خوب نبودو در کمال ناباوری مسخره دست لوهان هم شده بود… دردناک بودخیلی زیاد…..اما برای لوهان هیجان اور…
_سوزوندن کالریا بمونه واسه بعد!
منتظر کسی بودی عزیزم!
لوهان با خوشحالی پرسید و برای فهمیدن شخص پشت در پله هارو پایین رفت…. صدای غر غر سهون لبخندشو هر لحظه بیشتر گشادتر میکرد و این جز بهترین لحظه های زندگیش بود… وقتی سهون بیچاره به نظر می رسید.
اونقدر دوست داشتنی میشد که لوهان راضی به انجام هر کاری میشد.
_مادر….
دستگیره درو ول کرد و به سرعت زیباترین زن زندگیشو به اغوووش کشید.حضور مادر سهون اون ساعت یه خورده عجیب بود ولی کی اهمیت میداد!!!
مطمئناً این زن بهترین بود:
_ایگووووو… نگاش کن…هر روز داری بهتر از روز قبل میشی لوهان…
من نگران قلب سهونم که مبادا به خاطر زیبااییت منفجر بشه. گرچه اون احمق بیشعور شبیه کبکیه که سرشو کرده زیر برف… به جای اینکه ستایشت کنه بدتر باهات ور میره…
_فعلا که جای دیگم دارم منفجر میشه! و اما در مورد انتقااادت من خیلی زیاد ممنووونتم مادر…. گاهی اوقات به اینکه شما واقعا منو به دنیا اوردین شک میکنم.
بی حوصله اخرین پله رو پایین اومد و مقابل مادرش ایستاد.
مادرش طوری با سهون رفتار میکرد که انگار سهون یه موجود اضافس… البته معلوم بود که تموم اینا از علاقه بیش اندازس
اما لوهان….قطعا یه تیکه جواهر با ارزش برای خانوم اوه بود.
_احمق… هنوزم یاد نگرفتی جلوی من چطوری دهنتو باز کنی… چرتو پرت میریزی بیرون.
دلیل انفجارت تقصیر خودته کودن جون بازم با اعصاب لوهان ور رفتی هوووم!
_مادر!!!!!
سهون دیگه عادی به نظر نمی رسید حالا با قیافه کج و کولش بیشتر شبیه بیمارای روانی شده بود.
خانم اوه با دست سهونو از سر راهش پس زد و همونطور که کتشو از تنش بیرون میکشید گفت:
_وقتشه که دیگه یه استینی بالا بزنین…
مضخرف ترین چیزی که از تون سال پیش شنیدم تصمیمتون راجب جدایی و ازدواج مجدد بود!
شروع دوباره و این چرتا پرتا شد بهونتون….
حالا وقتشه دوباره رسمی بشید.
اینطوری برای هر دوتون بهتره
عالی بود…. شب زیباش به خاطر چی بهم خورده بود؟؟؟غر غرایه همیشگی مادرش
سال پیش بدترین فجایع برای سهون اتفاق افتاد. وقتی برای مدتها جدایی کنار لوهان قرار گرفت فهمید عذاب وجدان اجازه هیچکاری بهشو نمیده.
رابطه زوری کریس و همچنین بو بردن از رابطه کای و لوهان قلبشو شکونده بود.
احتیاج به یه فرصت داشت. یکم خلوت باخودش.
برای همین تصمیم گرفت از نو شروع کنه.
_مادر لطفا دوباره شروع نکن… هر موقع زمان مناسبش برسه انجامش میدیم!
_زمان مناسب… چرا داری لج میک……
چشمای خانوم اوه از شنیدن صدای اشنایه معجزه زندگیش برق زد…..
سرشو سمت سهون برگردوند و همونطور که لحظه به لحظه لبخندش عمیق تر میشد پرسید:
_کیونگسو اینجاست؟ هنوز نرفته!
سهون لباشو به هم فشرد و با نگاه زارش به لوهان خیره شد….
“لعنتی”
_چرا نیومده پایین؟
خانوم اوه با نگرانی بلند شد همونطور که انگشتاشو بین هم پیچ و تاب میداد سمت پله ها حرکت کرد.
فریاد و اه و نا/له کیونگسو غیر طبیعی به نظر می اومد همین باعث ضعف رفتن دل خانوم اوه میشد:
_سهونا پسرم چه اتفاقی افتاده؟
چرا کیونگسویه من داره ناله میکنه؟؟ نکنه مریض شده!!!
سهون میدونست اگه تا چند ثانیه دیگه به مادرش توضیح نده سکته یه اتفاق حتمی برای مادرشه.
زود جلوی مادرش قرار گرفت و دستاشو دو طرف بدنش باز کرد:
_بهت میگم… فقط اروم باش سمت اون اتاق نرو… اگه کیونگسو رو دوست داری به من اعتماد کن اووما… باشه!!!
کیونگسو طبق گفته کای یه موش موذی بود که میدونست کی دهنشو باز کنه….
ادم خوبیو برا ترحم و خودسازی دوباره پیدا کرده بود.
عالی بود… خیلی عااالی!!!
………………………..
کمر بک حالا یه تکیه گاه محکم داشت.
حالا تو اغوش چانیول بود و از بودن کنارش انرژی میگرفت.
سرشو رو سینه چانیول گذاشتو به اسمون شب که نسبت به همیشه زیباتر بود خیره شد:
_میشه برای چند روز بریم ساحل!
یورا چند روز پیش خیلی درموردش ازم میپرسید که کی دوباره میریم. خودمم دلم براش تنگ شده… همینطور یکم هیجان و عقب جلو بین تخته سنگای کنار ساحل خیلی وقته انجامش ندادیم.
چانیول دود سیگارشو بیرون فرستاد به خاطر افکار مرموز بک خندید :
_اووم باشه!!! فکر خوبیه! برای اخر هفته برنامشو ردیف میکنم!
_راستی یورا میخواست بره تولد یکی از دوستاش! امیدوار بود که موافقت کنی!
چانیول به نیمرخ بیحال بکهیون خیره شد.
بازم مثل همیشه داشت از بک رو دست میخورد.
_نمی خوای در مورد علت غیب شدنت برام توضیح بدی! انتظار داشتم برام تعریف کنی… چرا اینقدر بهم ریخته ای؟
_چان…. توضیحی در کار نیست! یه سر به گل فروشی زدمو چند تا شاخه رز قرمز و نیلوفر خریدم و بعدش با اولین اتوبوس به قبرستون
جنوب شهر رفتم! همونجایی که خانوادم به خواب ابدی رفتن! فقط همین!!! بابت نرفتنم دنبال یورا متاسفم نمی خواستم اینطوری بشه!
میدونم باید باهات تماس میگرفتم ولی حال روحیم اجاز….
_کافیه!!!نمی دونم کابوس مرگ خواهرت کی زندگیمونو ترک میکنه…. ای کاش فراموشی بگیریو این خاطره لعنتیو فراموش کنی
چشمای بکهیون رو هم قرار گرفتن…چانیول همین الان ارزوی احمقانه ای کرد… اگر از واقعیت خبر داشت بازم این حرفو میزد.
اما بکهیون فرصتی برای دلخوری و قهر نداشت صورتشو سمت چانیول برگردوند و لب/اشو رو لبای چانیول قرار داد….
شب زیبایی بود… و حالا دو نفر تو بالکن خونشون زیر اسمون شب با عشق ب/ازی دونفرشون زیباترش کرده بودن.

 

از اینکه  قسمت قبل با نظراتون به من انرژی دادین ممنووون… واینکه هوای اونایی که نظر میذارن تو قسمتای رمزی دارم. وچانبک شیپرا خودشونو برا یه دوره غم اماده کنن.. هونهان شیپرا فعلا فرصت دارین… کایسو شیپر ها هم نگران نباشن 

Print Friendly

108 Responses

 1. اوووف………آدم دیوونه میشه غم چانبکو ببینه اصلا….کایسوئه طفلک که تو فصل اول سختیشونو کشیدن…این قسمت هم فوق العاده بود ممنون

 2. سلاااااام من خواننده ی جدید این فیکم
  فصل یکشو خوندم به معنای واقعی عاالی بود یعنی من عاشق شخصیت سهون توی این فیکم :heartme:
  تو رو خدا بکهیونو اذیت نکن من نمیتونم :gerye:

 3. هونهان بدجوری ضد حال خوردن بیچاره ها ????
  راستی جون عمت بکی رو کور نکن اجی اینو اصلا نمیتونم تحمل کنم??ببرش تو کما یه مدت حال کنیم بهتره اینجوری

 4. الهیییییییبببببببببببییی چانبکممممممممممممممممم‌
  aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar
  چرا همیشه بلاها سر بک میاد؟! ‌oooo
  ایکاش این ی ماه برا بک، زودتر تموم شههههههه aaaar

 5. حافظم عین بک ضعیف شده ناموسن قبلن این پارتو نخونده بودم؟
  وای دوره غم برای ما اخ اخ قلبم طاقت بیار لطفا
  خیلی ممنون

 6. aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar
  چاااااااااااااااااااااااااانببببببببببببببککم عرررررررر
  far far far far far far far far far far far far far far far far far far far far
  هییییی daqun
  اون تیکه که گفت عقب جلو بین تخته سنگ ها انقدر خندیدم 4chsmu1 در همه حال … در اوج غم هم باید منحرف بودنشو نشون بده خخخخ
  تشششششکر ><

 7. عزیزمممم….پس قراره حسابی غصه بخوریم برای چانبک 154fs232528
  بک بیچاره oooo
  وااااای هونهان خیییییییییلی خوووووووب بووووووووووووود این قسمت heart heart
  امیدوارم خانم اوه کیونگسو رو از اون اتاق بیرون نیاره 309
  خیییییییییلی قشنگ مثل همیشهههههههه boooch

 8. الان این حرف اخرت اخطار بود؟نگو که بک قراره کور شههه اجیییی کور نسههه خواهششش سر سیزن قبلی کشتیمون النم؟
  هخخخخ کیوگنسو مرموز عاقا الان ینی کای دی او رو گذاشته خونه اینا تا ترکمش بده؟خوبهههههه

 9. وایی نهههههههههههههههههههههههههههه چانبکم چیزیش نشههههههههه aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar 154fs232528 154fs232528 154fs232528
  عالی مثه همیشه ممنون

 10. عخییییییی…نوتلای من…الهییییییییی…
  امیدوارم زودتر غما تموم شه…
  ولی تازه انگاری داره شروع میشه…
  هونهانیییییییییی…
  حقشه پیشی…باید یکم مراعات کنه…بلییییییی…
  عالییییییییییی بووود…
  خسته نباشی عشقم…
  بوس بوس…

 11. اوه……دوره ی غم انگیز چانبک oooo من امادم هر کاری دوست داری بکنی با شخصیتا oooo
  واقعا کیونگسو یه موش موذیه باورم نمیشه کلا ساکت بپد تا صدای مادرشو شنید اه و ناله هاش شروع شد -.- یکی ترکش بده معتاد -___-
  خانم اوه شب رمانتیک هونهانمو بهم ریخت :|||نمیدونی چجوری بکشمش طبیعی جلوه کنه-_- ….. سهون چرا همچینه 0_0 البته حق میدم….. با تمام اتفاقاتی که فصل گذشته پیش اومده بود همچین چیزی طبیعیه sad
  چرااا بکهیون به چانیول نمیگه -___- واقعا که نمی خواد خودشو به کشتن بده:||| میتونیم امیدوار باشیم عمل میکنه و به کمانمیره برمیگرده پیش خانوادش و همه چی به خوبی و خوشی حل میشه -_- فراموشی هم مهم نیست اون هنوز وقت داره خاطره بسازه 0_0 ولی خب اون خاطرات قدیمیش حیف میشن مخصوصا دردسرایی که یورا میساخته 1 _51_
  میبینم که قسمت بعدی رمزیه ! میام پی وی خودم ازت میگیرم smile)))) خسته نباشی ایسی ! heart heart

 12. خواننده ی جدید هستم:/
  چانبک شیپر!
  سه روزه چشاشم درومده تا فصل اولو این چند تا پارت از فصل جدیدو بخونم!
  حالمم بده!
  چشام میسوزه
  خوابم میاد
  و اگه قصد داشته باشی که منو با این حال خرابم بزاری و بهم رمز ندی yoyo yoyo
  به جان عزیزی بکهیون برا خودمو چانی
  قصد جونتو میکنم وشب وقتی همه خوابن میام میکشمت againagain againagain
  دیگه خود دانی
  قیافمم به هیشکی ربط نداره الان چه شلکیه 4chsmu1 4chsmu1 4chsmu1
  پرروئم عمه ی چانیه!
  منم سه تا عمه دارم که برام مهم نیستن.
  الانم برم بخوابم.خودافس

 13. یعنی چی فعلا فرصت داریم? یعنی قراره دوباره اتفاقی بیوفته! دی او بکهیون کم بودن الانم میخواد اتفاقی برای لوهان بیوفته?
  مررررررررسی به هر حال!

 14. من جای مامان سهون بودم یه دونه می زدم پس سر سهون با این بی حیایش 4chsmu1
  پس من برم خودم رو اساسی برای چانبکش آماده کنم ولی خب اون عشق ملایمی که تو فصل قبل براشون بود همچنان هم هست و این لذت بخشه ممنونم boooch

 15. مرسی
  الان چک کردم
  چرا نظر دادم نیستش
  مطمئنم این قسمت رو خوندم و نظر دادم !
  این مدیرایه سایت رسیدگی کنن پلیز !
  کایسو رو زیاد کن پلیز :rose:

 16. سلام آیسان خوبی گلم؟ ممنون برای این قسمت نیز
  چقدر سهون ه/ی/ز تشریف داره خو دو دقیقه آروم بگیر smile)))
  الهی بکهیون…گوناه داره
  هعی آخرش که چان گفت فراموش کنی
  هعی هعی
  ممنون

 17. دمت گرم.خیلی خوب مینویسی گلم.خیلی داستانتو دوس دارم. :yahoo: :yahoo: :good: boooch
  خخخخ سهون چه ضدحالی خورد! 1 _51_ !لوهان چقد شیطونه!!! :good: bunny
  الان یعنی سهون و لوهان ازدواجشون رسمی نیس؟؟ 308519_huhsmileyf3
  واااای.آخه الان موقع اومدن مامان سهون بود؟ far ؟؟حالا چی میشه؟از حال کیونگسو سکته نکنه؟؟!! againagain
  واااای،چقد چانبکش غم انگیز بود. :cry: چرا بک به چان نمیگه دردشو!!ای خدا،از دست بکی. oooo daqun
  البته نمیدونم،شاید اگه منم جاش بود همینکارو میکردم :unsure: :cry: .حلوای من!! oooo oooo
  فایتینگ :heart: :rose: heart boooch

 18. اهوم آگه گاهی ادما بدونن بعضی از حرفا و آرزو ها چقدر به واقعیت ممکنه نزدیک بشه هیچوقت اجازه بی فکر حرف زدن رو به خودشون نمیدن

 19. فعلا وقت داریم ادم میترسونیااااااا
  بر باد رفته کم واسه اسم فیک از اسمان بلا نازل شده چطوره؟!
  چرا یه روز خوش ندارن بعد اون همه مصیبت
  خس هونهانی ام میگم تا امدن کریس اوضاع هونهان ارومه
  قشنگه میتوانم خنده ی موزیانه ی لولو رو تصور کنم :yahoo: کلا با لوهان این فیک خیلی حال میکنم چه سری اول که کایلو بود و من موقع از هم پاشیده شدنشون دو رور عررر زدم چه الان که هونهانه B-)

 20. وای بینظیر بوددددددددددددددددددددد
  من مرگگگگگگگگگگگگگگ
  هونهانش با روح و روان ادم بازی میکنهههه
  یعنی دیوونه ی هونهان این فیکم
  از هم جدا شده بودن
  aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar aaaar
  من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  خسته نباشی عشقمم
  خیلی قشنگ بود
  :cry: :rose:

 21. چانبک oooo oooo oooo اشکم دراومد :cry: :cry: :cry:
  سهونولوهان طلاق گرفتن؟ aaaar aaaar aaaar
  توروخداباهونهان کاری نداشته باش بذارزندگیشونوبکنن 154fs232528 154fs232528 154fs232528

 22. من شش قسمتو باهم خوندممممممم.مردمممم.میسی عالی بود .واینکه معلومه هیجان دارههههه قسمت دومش.بابا این هونهان فصل یک از آوارگی وبدبختی وغم واشک پدرشون دراومد دوباره جدا شدن ابانم که هیچی پیوندی درکارنیست حالاحالاها…..تازه بدترم که میشه..بابالولو حالا دلخوش خنکم که شده حالی به سهون بده پدرش دراومد کمد درد میگیرهههه میفته دسته خودتا از من کفتن بود.
  وای چانبککککک زوج خندون وطنزمن میخوان وارد مرحله ی تلخ بشن…بابا بک بک بگو به چان عمل شی چان کمکت میکنه حافظت برگرده نشی نابینا میشی عشققققققم.بعد آدم عاشق برای زنده بودن وخوب شدن میجنگه نه فرار …..داری فرار میکنی عزیزه دلمممم.
  کیونگسووووووووو کای دیگه شمادوتا حرصم ندید….
  میسی میسی…… boooch boooch :heart: :rose:

 23. واااای نه چانبکم ….اخه چرا بکهیون aaaar کاش حداقل چانیول میدونست.ای کاش فراموشی بگیری… aaaar aaaar aaaar
  کیونگسو یه موش موذی….
  قضیه جدایی هونهان چیه؟چرا سهون نمیخواد دوباره ازدواج کنن؟
  چانبک عرررررر oooo oooo daqun daqun

 24. من حدس میزدم چانبک این فصل مثل چانبک قبل نیست ، از تیزرا معلوم بود??? ولی فک نمیکردم که عمق ماجرا زیاد باشه?
  هونهان دیگه چرا? اینا تازه دارن مثل آدم زندگی میکنن?…..عاشق مادر روشن فکر سهونم ?
  ممنون محشر بود????

 25. سلام چینگووووو…. خوبی؟؟؟چه خبرا؟؟
  خیلی خوب بود.. ینی اگه مامان کیونگی بفهمه کیونگ معتاده چی میشه>؟؟؟
  ینی نمیدونسته؟؟؟
  ای بابا….
  عررررر.دلم برا سهون میسوزه….

 26. عععععععررررررر،من چه گناهی کردم که چانبک شیپرممممم :cry: :cry: :cry: oooo :cry: :cry: :cry: این حقه ما نیسسسسسس oooo daqun 154fs232528 154fs232528

 27. حالا من انقد کیونگسو دوس دارم، هر قسمت فقط یه خط ازش گفته میشه 4chsmu1
  این بکهیون چرا یه لحظه آروم نداره توی زندگیش؟؟؟ دلم میسوزه aaaar
  aaaar aaaar aaaar

 28. نههههههههههههههه!!!!چانبکمممممم!!!!!آخه چرا؟؟؟؟ 154fs232528 154fs232528
  کیونگسوی موذی!واقعا با این حال خرابشم کارشو بلده! 1 _51_
  آقا من میترسم قسمتای بعدیو بخونم!چانبکمممممم!!!! :cry: :cry:
  چانی خر!آخه اگه بکی فراموشی بگیره که بدبخت میشییییی!بکهیون oooo :cry:
  خیلی خوب بود ممنون :cry: :cry: :cry:
  من برم از الان خودمو برای چانبکاش آماده کنم aaaar aaaar

 29. وایی خیلی قشنگ بوووود??خخخخخ دی او?وای نمی خوام بکی کور بشه حافظه رو میشه یه کاریش کرد ولی : نابینایی خیلی بده?به هر حال دستت طلا?

 30. وایی خیلی قشنگ بوووود??خخخخخ دی او?وای نمی خوام بکی کور بشه حافظه رو میشه یه کاریش کرد ولی نابینایی خیلی بده?به هر حال دستت طلا?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *