Fanfiction Victim Ep25

هایااااا 

قسمت ۲۵ فیک قربانی

بعد از مدتها! دلم براتون تنگ شده بود!!!

بپرید ادامه…

  Continue reading

حفاظت شده: Fanfiction The Ugly twins 38

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Fanfiction Silver and silk season 1- EP 5

برای قسمت پنج سیلور و سیلک بفرمایید ادامه… cool 

Continue reading

Life Is Lie-Part 3-1

 

 

سلام بعد سه ماه من پیروزمندانه با گند زدن به تک تک امتحانات برگشتم cool 

Continue reading

fanfiction Dark Power ep 41-42.4

کابوس چه معنایی داره ؟

خواب ترسناکی که یک شب درش غرق میشید و صبح با وحشت چشم باز میکنید و خدا رو شکر میکنید که تموم شده ؟

یا زندگی تلخی که بعد از هر بار بیداری تازه واردش میشید و بعد از مدتی به تکرار روزانه اش عادت میکنید ؟ تکراری که هرگز از شدت ترس و وحشتش کم نمیشه ؟!

Continue reading