بزرگ ترین سایت فن فیکشن گروه اکسو

Tag Archives: سه هو

خب تا الان که آدیوکس و د آدر وان و فراری رمزی شد قسمتای بعدیشیون

سیمپل هم همچنان کم باشه قسمت بعدش رمزی میشه 

آها راستییییییی عزاداریاتون قبووول

برای هر فیکی که رمز میخواید زیر اخرین پست همون فیک درخواست رمز بدید ♥

پوستراتونم برای سیمپل برام بفرستید پوستر ندارم :(((((((

Continue reading