بزرگ ترین سایت فن فیکشن گروه اکسو

Tag Archives: لیهان

هی گایز . بابت تاخیر ببخشید . میخواستم برم مسافرت ولی نشد گفتم امروز که روز دختره منم که نت دارم پس اپ کنم چون برم مسافرت تا دو هفته نتم خوب نیست که اپ کنم . پس برگشتم ببینم نظرا خوب نیس منم دیگه آپ نمیکنم 😂 راستی خدا این نت همراه اولو نصیب گرگ بیابون نکنه 😂😞

Continue reading