بزرگ ترین سایت فن فیکشن گروه اکسو

Tag Archives: چانبک ، هونهان ، کایسو ، شیوچن ، بزرگترین سایت فن فیکشن اکسو

سلام به همگی ! اومدم با قسمت 15 فیک . کمه چون سرم شلوغه و طبق قوانین باید زود آپ کنم پس نگید کنه لطفا :( این قسمت تمین وارد میشود !

Continue reading


بدترین چیز اینه که خواهر آدم خوانندش باشه… به دستور lay hona جان مجبورم زود آپ کنم 😞 بفرمایین ادامه این قسمت خیلیییی حساسهههههه !

Continue reading